SAMLIVSBANKEN.NO

Samlivsbanken.no er en innholdsrik ressursside driftet av Stiftelsen MorFarBarn. Nettstedet inneholder nyttige verktøy for selvstudium og undervisning: PowerPoint-presentasjoner med detaljert lederveiledning, undervisningsvideoer, gruppeopplegg, m.m. Les mer

Det krever to for å gjøre ekteskapet til en suksess, og én til å gjøre det til en fiasko. Les mer

Det man savner i barndommen, får man siden aldri nok av. Les mer

Får ikke barnet være barn, vil det forbli barn. Les mer

Jo lenger et menneske får lov til å være barn, desto eldre blir det. Les mer

Den som elskar barnet høgare enn sin eigen rett, lar barnet få leva under gode vilkår. Les mer

Barn er jordens levende blomster. Les mer

Et ekteskap er et hus som må bygges på nytt hver dag. Les mer

Et ekteskap må drives med fantasi. Les mer

Barna får smulene som vi andre som har makten, bestemmer at de skal få. Les mer

Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Les mer