SAMLIVSBANKEN.NO

Familien er hjertets fedreland. Les mer

Er det til barns beste å bli født planlagt farløs? (Ja, sier stortingsflertallet!) Les mer

RELATIVISMENS DIKTATUR: Å hevde at det finnes almenne, etiske sannheter (f.eks. om ekteskap og barn) møtes med utstøtelse, straffereaksjoner og yrkesforbud. Les mer

BIOLOGI, BARN og BIBEL gir samme svar: Ekteskapet er for én mann og én kvinne. Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre. Les mer

VOKSENDIKTATURET: Barns rett til sin egen mor og far blir overkjørt av voksnes krav og ønsker. Les mer

Barneloven §4a sier at barn som har fått en "medmor", ikke har noen far. Hvor er barneperspektivet? Les mer

Hvem har gitt staten rett til å frarøve norske barn deres far? Les mer

Barn er en gave til mor og far, - ikke en rettighet for voksne. Mor og far er en rettighet og en gave til barn, - som ingen har rett til å ta fra dem. Les mer

“Vi kan ikke forberede framtiden for våre barn, men vi kan i hvert fall forberede våre barn for framtiden." Franklin D. Roosevelt Les mer

“Hva kan du gjøre for å bidra til fred i verden? Gå hjem og elsk familien din." Les mer

“Ingenting du gjør for barn, er bortkastet." Les mer

"De som tror at kunsten å holde en samtale gående er borte, burde forsøke å få et barn til å legge seg å sove." Les mer