Ekteskapserkleringen---Forsiden (1023x419)

Ekteskapserklæring

36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt denne informative, tydelige og lettleste erklæringen på 8 små sider. Navnene på alle de 36 organisasjonene og kirkesamfunnene finner man på siste side av dokumentet.

Innholdet er topp aktuelt og er en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner. 

Les erklæringen og vær med og spre dokumentet – via e-post, på nettsider, på Facebook og i papirform!

1) Brosjyren i lav oppløsning. Bruk denne utgaven hvis du vil legge ut lenke til dokumentet på en nettside, eller på Facebook, eller sende den som vedlegg i en e-post.
    1a) Nynorsk utgave.

2) Brosjyren i høy oppløsning. Bruk denne hvis du vil printe ut et eksemplar i best mulig kvalitet.
    2a) Nynorsk utgave.

3) Bilde av brosjyrens forside. Bruk gjerne dette bildet hvis du trenger et illustrasjonsbilde ved omtale av erklæringen.
    3a)  Nynorsk utgave.

4) Marriage Declaration. Engelsk oversettelse av dokumentet Ekteskapserklæring. Foreløpig er erklæringen bare tilgjengelig som et Word/PDF-dokument. På sikt vil den engelske versjonen bli publisert i samme format som den norske utgaven.

5) Bestilling av papirutgaven.
Erklæringen er trykt som en 8 siders papirbrosjyre i fire farger på fint papir. Brosjyren kan bestilles for kr 2,00 pr stk ved å sende en e-post til post@morfarbarn.no
.
• Porto og ekspedisjon for opp til 25 eksemplarer:       kr 50,-
• Porto og ekspedisjon for mer enn 25 eksemplarer:   kr 100,-