pexels-jake-ryan-3376649

Ekteskapskampen i kirken

Et lite utvalg av avisartikler fra de siste årene

To svært viktige artikler av Bjørn Helge Sandvei – en av Norges fremste autoriteter på gresk språk og kultur i nytestamentlig tid, og som er åpen om at han selv lever med tiltrekning til samme kjønn:
1) Homofili - samliv eller singelliv, historisk og aktuelt (PDF). En lettlest og meget viktig artikkel på 20 sider.
2) Bibelen og homofilispørsmålet (PDF). En grundig og viktig artikkel på 20 sider. (I Word-format)
Disse to grundige artiklene burde være obligatorisk lesning for alle som vil ha solid bibelsk kunnskap om tematikken – uansett hvilket teologisk ståsted man har. I konsentrert form gir de en innføring i spørsmålene som er vanskelig å finne andre steder på norsk.

Samlivsutredningen 2013

I 2009 nedsatte Bispemøtet et utvalg av 9 personer (inkl 3 biskoper) som skulle utrede kirkens teologi og ordninger på det samlivsmessige området. Den 11. februar 2013 la utvalget fram sin utredning, og utvalgets flertall anbefalte Den norske kirke å innføre likekjønnet ekteskap og liturgi.
  • Kirkekamp om ekteskapet og barnet. Fem personer ble invitert av Bispemøtet til å komme med en respons på utredningen da den ble offentliggjort og presentert i februar 2013. Her kan du lese responsen som Øivind Benestad ga ved presentasjonen.
  • Homofilisaken 1992-2013. Teksten er en kort gjennomgang av viktige kirkelige utredninger og vedtak de siste 20 årene. Når man leser denne teksten, som ligger på Den norske kirkes nettsider, er det viktig å huske at alt som står omtalt, gjelder likekjønnede par i partnerskap. Teksten tar ikke opp den grunnleggende nye situasjonen som ble diskutert i 2013 og påfølgende år, nemlig "likekjønnet EKTESKAP".

Kirkelige uttalelser om kjønnsnøytral ekteskapslov i 2007, før Stortinget vedtok den nye loven

Ekteskap og samlivsformer. Delutredning bestilt av departementet som del av høringen før ny ekteskapslov ble vedtatt i Stortinget. Teksten er en 9 siders oversikt over hva Den norske kirke lærer om ekteskapet, og hva kirkelige organer har uttalt de siste årene. Forfatter er Erling Pettersen, biskop i Stavanger bispedømme.

• Høringsuttalelser fra kirkelige organer angående kjønnsnøytral ekteskapslov:

Kirkemøtet  •  Bispemøtet  •  Kirkerådet  •  Presteforeningen

• Bispedømmerådene høringsuttalelser:

Borg  • OsloHamarTunsbergAgder og TelemarkStavangerBjørgvinMøreSør-Hålogaland  •  (Nidaros og Nord-Hålogaland leverte ingen uttalelse.)

Andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner:

• Oslo Katolske Bispedømme, del 1 + del 2 (Disse to tekstene fra Den katolske kirke var trolig den grundigste og beste høringsuttalelsen fra kirkelig hold. Den har varig verdi og bør leses.)
•  Tromsø katolske stift  •  Pinsebevegelsen  •  Metodistkirken  •  Baptistsamfunnet 
•  Normisjon  •  Norsk Luthersk Misjonssamband  •  Indremisjonsforbundet 
•  Norges Kristelige Legeforening • FrelsesarmeenStiftelsen MorFarBarn

Samtlige høringsuttalelser angående forslaget til ny ekteskapslov i 2008. Selv om tekstene er skrevet for noen år siden, inneholder de fleste av de ca 60 kristne høringsuttalelsene mye tidløst og svært viktig stoff om ekteskap, familien og barn.

- Høringsuttalelsene ovenfor er en gullgruve av kunnskap og god argumentasjon!


Ekteskapserklæringen

36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap publisert denne informative og lettleste brosjyren. Les den og spre den!

1) Brosjyren i høy oppløsning. Bruk denne hvis du vil printe ut et eksemplar i best mulig kvalitet. Brosjyren på nynorsk.

2) Bilde av brosjyrens forside. Bruk gjerne dette bildet hvis du trenger et illustrasjonsbilde ved omtale av erklæringen.

3) Bestilling av papirutgaven. Erklæringen er trykt opp som en 8 siders papirbrosjyre i fire farger på fint papir. Brosjyren kan bestilles for kr 2,- pr stk ved å sende en e-post til post@morfarbarn.no.


EN VERDIFULL RESSURS

www.robgagnon.net
Robert Gagnon er en av verdens ledende autoriteter på bibelsk samlivsetikk, homofili i Bibelen, likekjønnet "ekteskap" m.m. Hjemmesiden hans er MEGET innholdsrik og lærerik. Anbefales! Gagnon har også en oppegående Facebook-side:  https://www.facebook.com/robert.a.gagnon.56