Vår siste helsides info-annonse

"7 grunner for ikke å delta i Pride-parader".

(Klikk på tittelen!)

Barneloven §4a sier at barn som har fått en "medmor", ikke har noen far. Hvor er barneperspektivet?