Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 32 kirkesamfunn og organisasjoner.

Er det til barns beste å bli født planlagt farløs? (Ja, sier stortingsflertallet!)