Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

“Hva kan du gjøre for å bidra til fred i verden? Gå hjem og elsk familien din."
- Moder Theresa