Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

Barna får smulene som vi andre som har makten, bestemmer at de skal få.
- Ingeborg Brügger