Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

Får ikke barnet være barn, vil det forbli barn.
- Ivar Selmer-Olsen