Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

Familien er hjertets fedreland.
- Giuseppe Mazzini