Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

BIOLOGI, BARN og BIBEL gir samme svar: Ekteskapet er for én mann og én kvinne. Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre.