Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

RELATIVISMENS DIKTATUR: Å hevde at det finnes almenne, etiske sannheter (f.eks. om ekteskap og barn) møtes med utstøtelse, straffereaksjoner og yrkesforbud.