Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

Barneloven §4a sier at barn som har fått en "medmor", ikke har noen far. Hvor er barneperspektivet?