Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

Er det til barns beste å bli født planlagt farløs? (Ja, sier stortingsflertallet!)