CroppedImage

Konverterings-terapi 2022

4 nyttige "start-ressurser":KRITISKE og informative høringssvar til departementet

Høringsrunden i 2021

I løpet av juli-oktober 2021 gjennomførte Solberg-regjeringen en høringsrunde om konverteringsterapi. Da de rød-grønne partiene vant stortingsvalget i september 2021, ble prosessen nullstilt og Anette Trettebergstuen satte i gang et nytt utredningsarbeid med nytt høringsnotat og nytt forslag til lovtekst. Dette ble presentert i juni 2022.

Ved å klikke her finner du linker til departementets høringsnotat i 2021 og alle høringssvarene.

"Hva kan jeg gjøre?"

Klikk på linken i overskriften, les tips og råd og bli med på en dugnad. 

E-postadressene til alle politikere på Stortinget samlet i et Word-dokument. 

Nyttige artikler og ressursstoff

Stoffet nedenfor handler både om lovforslaget som vil gjøre "konverteringsterapi" straffbart med inntil 6 års fengsel, og om relaterte temaer -- ikke minst konsekvensene av skeiv teori.

Noen av disse ressursene ble lagt ut på denne nettsiden i 2021, men det meste av innholdet er akkurat like aktuelt og relevant i 2022 - ja, faktisk enda mer ...

TV-dokumentarer og videoer

Noen viktige nettsteder

- med tanke på trans-tematikk, kjønnsinkongruens, opplevelsen av å være "født i feil kropp", osv.

  • www.GenderChallenge.no - Et skandinavisk nettsted med viktig og nyttig stoff om transtematikk, driftet av organisasjonen GENID Norge. Se f.eks. "Hva forskning viser om behandling av barn og unge", "Råd til foreldre", m.m.
  • www.TransInfo.no - Et norsk nettsted som er kritisk til trans-agendaen. Nettstedet inneholder en lang rekke artikler som har stått i norske og utenlandske aviser og tidsskrifter, samt mange linker til gode og viktige nettsteder.
  • www.detransinfo.se - Svensk nettsted driftet av en ung kvinne som har angret på "kjønnsskifte" og har de-transisjonert tilbake til kvinne.
  • www.GenderReport.ca - Canadisk nettside med interessant stoff om konverteringsterapi, særlig i relasjon til barn som er kjønnsforvirret. Situasjonen i Canada ligner på den vi har i Norge.
  • www.segm.org - Society of evidence-based gender medicine: Et viktig nettsted om transtematikk driftet av medisinske fagfolk fra flere land.
  • www.genspect.org - Innholdsrikt, solid og pedagogisk godt nettsted driftet av leger og andre fagpersoner fra flere land.
  • www.transgendertrend.com - Et stort britisk nettsted med mange gode og viktige ressurser. Trolig et av de beste som finnes når det gjelder nyttige ressurser om tematikken.
  • www.parentsofROGDkids.com - Nettsted driftet av og med foreldre som har tenåringsbarn som plutselig ønsker å bli det motsatte kjønn. Mange sterke historier.