mfb-logo-i-lys-lilla---2

Om oss

Stiftelsen MorFarBarn, 
Postboks 8253, 4676 Kristiansand

E-post: [email protected]   

Daglig leder: Øivind Benestad, Kristiansand.
Styret består av 6 personer.

Org.nr. 993310247

Gavekonto: 3000.22.70028
Vipps: 81368

Gaver til Stiftelsen MorFarBarn gir rett til skattefradrag.

PROFIL

STIFTELSEN. Stiftelsen MorFarBarn er en frittstående og selvstendig organisasjon som utelukkende driftes ved hjelp av frivillige gaver. Stiftelsen har en kristen forankring, men samarbeider med folk og enheter som har andre livssyn og verdigrunnlag, der hvor sammenfallende visjon og mål i konkrete prosjekter gjør det naturlig og mulig.

NETTSTEDET.  Nettstedet MorFarBarn.no ble lansert i januar 2005. En god del av det som er produsert siden oppstarten, anser vi som verdifullt stoff for ettertiden. Dette ligger derfor fortsatt på nettstedet som dokumentasjon og inspirasjon. Mye er dessuten like aktuelt i dag som da det ble skrevet. Men i tillegg legger vi stadig ut nye ting - både egenprodusert stoff og ting laget av andre. I menyen Ressursark-Brosjyrer-Plakater ligger de fleste trykksakene som MorFarBarn har publisert siden oppstarten i 2005.

FORMÅLSPARAGRAF

"Stiftelsen MorFarBarn skal ha til formål å fremme saklig informasjon om kjønn, seksualitet og samliv med fokus på den klassiske familieforståelsen der ekteskapet består av én mann og én kvinne, og der barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre og vokse opp hos dem, så langt det er forsvarlig."

5 HOVEDFOKUS

 • JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
 • JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
 • JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
 • JA til at det kun finnes to biologiske kjønn. Ulike former for kjønnsidentitet, bygd på en indre opplevelse og følelser, er ikke nye kjønn.
 • JA til samvittighets-, tros- og ytringfrihet, samt ekte toleranse, i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

ØKONOMI m.m.

 • Stiftelsen MorFarBarn driftes ved hjelp av frivillige gaver. Gaver til Stiftelsen MorFarBarn gir rett til skattefradrag.
 • MorFarBarn-stiftelsen opererer ikke med medlemskap, men har mange MorFarBarn-venner som støttespillere. 
 • Gavekontoen til MorFarBarn-stiftelsen er 3000.22.70028. Vipps-nummeret er 81368.
 • Stiftelsen MorFarBarn er underlagt Statsforvalteren i Agder og Stiftelsestilsynet og har regnskapsfører og autorisert revisor.
 • Registrer deg som MorFarBarn-vennVed å registrere deg vil du få tilsendt nyhetsmailen vår noen ganger i halvåret.
 • Skjema for fast givertjenesteLast ned skjemaet, fyll det ut og send det til oss dersom du ønsker å støtte oss på regelmessig basis.