CroppedImage

Ressursark - Brosjyrer - Plakater

Nedenfor finner du:

A) Ressursark i fire farger
B) Brosjyrer
C) Plakater

Scroll nedover ... og utforsk interessante ressurser!

A) Ressursark i fire farger
- en gullgruve av kunnskap og argumenter

Ressursarkene er kortfattede og poengterte, innholdsrike og informative. 

- Print dem gjerne ut og del dem med andre.
- Bruk noen av dem i Bibel- og samtalegrupper eller blant venner.
- Del de ressursarkene som du liker best, med andre -- via e-post eller på sosiale medier.
- Ressursarkene har ingen copyright. Sitér, klipp og lim som du ønsker. Kildehenvisning er ikke nødvendig.

Ressursark med SPØRSMÅL TIL SAMTALE

Ressursark uten samtalespørsmål

Ressursark publisert fra 2005 til 2010:

Helsides info-annonser publisert rett før Kirkevalget 2011:

Takkeannonser til støttespillere ved nyttår

Annonsering før konferanser og arrangementer


B) Brosjyrer på 1-8 sider

Viktige og gjennomarbeidede brosjyrer som ble spredt i flere hundre tusen eksemplarer mellom 2005 og 2013. Alle ressursene nedenfor ble distribuert i papirform. Men de fleste ble også publisert som info-annonser i ulike aviser, særlig i Vårt Land, Dagen og Norge i Dag, men også i noen andre aviser.

Erklæringen på 8 sider ble utgitt som et samarbeid mellom 36 norske kirkesamfunn og organisasjoner i 2016, i til sammen 70.000 eksemplarer. Den brukes fortsatt aktivt i 2021 som en viktig felleskirkelig ressurs i forsvaret av ekteskapet som Guds skaperordning for én kvinne og én mann.

MorFarBarn-erklæringen fra 2012 i fire siders fullversjon i A4-format + MorFarBarn-erklæringen i A5-format
MorFarBarn-erklæringen i én sides kortversjon + MorFarBarn-erklæringen i kortversjon som Word-dokument
• Ja til mor, far og barn - Et firefargers dokument på 4 sider med kunnskap og argumenter, utgitt et halvt år før Stortingsvalget i 2009.
Ja til ekteskapet mellom mann og kvinne - Et ressursark i fire farger med 7 argumenter, utgitt i 2007, i debatten før Stortinget vedtok kjønnsnøytral ekteskapslov i 2008.
Kjønnsnøytral ekteskapslov? Nei takk - Et 4 siders blad i avisformat utgitt i 2005, da debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov startet. Distribuert i over 100.000 eksemplarer.
Ekteskapet = mann og kvinne - En løpeseddel brukt under "Ekteskapsuka" og Ekteskapsmarsjen i Oslo, 12. april 2008, to måneder før Stortinget vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

C) Plakater – til bruk ved ulike anledninger

Man kan bruke de plakatene man liker best som illustrasjoner i e-poster eller på Facebook, printe dem ut, henge dem på veggen eller talerstolen på temamøter, eller bruke dem kreativt på andre måter.

15 plakater med fargebilder
26 plakater i svart/hvitt
15 plakater i svart/hvitt

Paroler på noen av plakatene i linkene rett ovenfor:

- Mor + Far + Barn = sant
- Ekteskap = mann + kvinne
- Biologi, Barn og Bibel gir samme svar!
- Hvem har gitt staten rett til å ta far fra barna?
- Ja til kjønnskvotering i ekteskapet!
- Må alle skolebøker skrives om?
- Kan far bare erstattes av en annen mor?
- Frihet, likhet og FARSKAP!  - "Medmor" kan ikke erstatte far og hans slekt.
- Er det statens oppgave å ta far fra barna? - Gjeninnfør barns rett til både mor og far!
- Ja til ekteskap med 50% kjønnskvotering! - Både mann og kvinne er viktige for barn.
- Barn trenger menn i familien, ikke bare i barnehagen og skolen.
- Hvem er den svake part: Forsvarsløse barn eller voksne lobbygrupper?
- Ja til Barnekonvensjonen 7.1: Barn har rett til å kjenne far og få omsorg fra ham!
- Nei til statsautorisert barnediskriminering! - Alle barn har rett til både mor og far.
- Far er ikke overflødig! - Nei til kjønnsnøytral ekteskapslov.
- Mor og "medmor" ≠ Mor og far
- Nei til planlagt farløshet! - Far og hans slekt er ikke uviktig.
- Staten svikter barna! Gjeninnfør ekteskapet mellom mann og kvinne!
- Stortingets barnesvik: Kjønnsnøytral ekteskapslov stjeler far fra norske barn.