Velkommen til MorFarBarn!

Visjon og verdier

1. JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
2. JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
3. JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
4. JA til samvittighets-, livssyns- og ytringfrihet i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

Den som elskar barnet høgare enn sin eigen rett, lar barnet få leva under gode vilkår.