Velkommen til MorFarBarn!

Visjon og verdier

1. JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
2. JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
3. JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
4. JA til samvittighets-, livssyns- og ytringfrihet i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

Barn er en gave til mor og far, - ikke en rettighet for voksne. Mor og far er en rettighet og en gave til barn, - som ingen har rett til å ta fra dem.