CroppedImage

Konverterings-terapi 2023

E-postadressene til alle politikere på Stortinget samlet i et Word-dokument. 

 • Send én eller flere av artiklene nedenfor til våre folkevalgte på Stortinget. 
  Send e-posten til utvalgte politikere eller partier, eller til alle i hvert parti.

4 nyttige "start-ressurser":

FORSKNING: Fakta, myter og usannheter

15-unge-voksne

onepixel_1506977-a

LOVFORSLAGET og stortingsproposisjonen høsten 2023

Info om høringsrunden og høringssvarene i 2021, i den første runde av lovprosessen, finner du ved å scrolle ned til bunnen av denne siden.

1shutterstock_151850882

Et utvalg av skriftlige, kritiske og korte høringsinnspill

til Stortingets Familie- og kulturkomité ved komiteens høringsmøte 29. sept 2023:
Genid Norge  *  Kristent Ressurssenter  *  Sigerdriva (Nordisk nettverk for tverrfaglig forsking på kjønn og kjønnspolitikk) *  Lesbiske feminister  *  Norges Kristne Råd  *  Stiftelsen MorFarBarn  *  Til Helhet - Forum for seksualitet og tro  *  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Rapport bestilt av Bufdir om forekomsten av såkalt konverteringsterapi i Norge, publisert 6. oktober 2023.

KRITISKE og informative høringssvar til departementet 2022

NB: Det er tankevekkende at INGEN MUSLIMSKE ENHETER har bidratt med høringssvar ved noen av høringsrundene.

NOEN UTVALGTE ENKELTPERSONER
- Lena Kaasa Tillerli
- Bjørn Einar Strandberg
- Birgit Lie Haugen
Bjørgvin biskop
, Halvor Nordhaug
- Tonje Gjevjon
- Avi Ring - Grundig og viktig tekst fra en erfaren lege om behandling av barn og unge med kjønnsdysfori

Nyttige artikler og ressursstoff

Stoffet nedenfor handler både om lovforslaget som vil gjøre "konverteringsterapi" straffbart med inntil 6 års fengsel, og om relaterte temaer -- bl.a. konsekvensene av skeiv teori.

TV-dokumentarer og videoer

Noen viktige nettsteder

- med tanke på trans-tematikk, kjønnsinkongruens, opplevelsen av å være "født i feil kropp", osv.

 • www.GenderChallenge.no - Et skandinavisk nettsted med viktig og nyttig stoff om transtematikk, driftet av organisasjonen GENID Norge. Se f.eks. "Hva forskning viser om behandling av barn og unge", "Råd til foreldre", m.m.
 • www.TransInfo.no - Et norsk nettsted som er kritisk til trans-agendaen. Nettstedet inneholder en lang rekke artikler som har stått i norske og utenlandske aviser og tidsskrifter, samt mange linker til gode og viktige nettsteder.
 • www.detransinfo.se - Svensk nettsted driftet av en ung kvinne som har angret på "kjønnsskifte" og har de-transisjonert tilbake til kvinne.
 • www.GenderReport.ca - Canadisk nettside med interessant stoff om konverteringsterapi, særlig i relasjon til barn som er kjønnsforvirret. Situasjonen i Canada ligner på den vi har i Norge.
 • www.segm.org - Society of evidence-based gender medicine: Et viktig nettsted om transtematikk driftet av medisinske fagfolk fra flere land.
 • www.genspect.org - Innholdsrikt, solid og pedagogisk godt nettsted driftet av leger og andre fagpersoner fra flere land.
 • www.transgendertrend.com - Et stort britisk nettsted med mange gode og viktige ressurser. Trolig et av de beste som finnes når det gjelder nyttige ressurser om tematikken.
 • www.parentsofROGDkids.com - Nettsted driftet av og med foreldre som har tenåringsbarn som plutselig ønsker å bli det motsatte kjønn. Mange sterke historier.

onepixel_1767697-a

Høringsrunden i 2021

I løpet av juli-oktober 2021 gjennomførte Solberg-regjeringen en høringsrunde om konverteringsterapi. Da de rød-grønne partiene vant stortingsvalget i september 2021, ble prosessen nullstilt og Anette Trettebergstuen satte i gang et nytt utredningsarbeid med nytt høringsnotat og nytt forslag til lovtekst. Dette ble presentert i juni 2022.

Ved å klikke her finner du linker til departementets høringsnotat i 2021 og alle høringssvarene som kom inn før fristen 15. oktober 2021.

Linker til de 302 høringssvarene i 2021 finner du her.