197825_9471

Konverterings-terapi 2021

Fyldige og informative HØRINGSSVAR fra noen utvalgte kirkesamfunn og organisasjoner:

Departementets nettside med all informasjon om lovforslaget, høringsnotatet og hvordan man sender inn høringssvar. Forslaget til selve lovteksten befinner seg på side 77-79 i Høringsnotatet i pdf-versjon.

Nedenfor har vi samlet noen nyttige ressurser relatert til tematikken "konverteringsterapi", inkludert momenter som kan komme til nytte hvis man vil skrive et høringssvar.

Noen viktige nettsteder med tanke på trans-tematikk, kjønnsinkongruens, "født i feil kropp", osv.