DTime---Barn---skeptisk1

Forskning og ideologi

Politisert forskning, unyansert språkbruk og uholdbare påstander og konklusjoner har vært vanlig i forskningen relatert til samlivs- og kjønnskampen de siste tiårene. Norske medier fungerer dessverre i mange sammenhenger som et mikrofonstativ for aktivister som vil demontere kjernefamiliens betydning og frata barn retten til mor og far. Kritisk journalistikk om denne tematikken i norske medier ser man lite til. En sunn skepsis mot påstander om at "internasjonal forskning viser ...", er derfor et godt råd i denne tematikken.

Nedenfor finner man stoff som beskriver virkeligheten fra en annen vinkel enn den man vanligvis får presentert i norske medier.

  • En oversiktsstudie om barn i likekjønnede familier. 59 undersøkelser som den amerikanske psykolog-foreningen (APA) har henvist til, ble analysert. Nesten alle hadde alvorlige metodiske mangler.
  • Forskning om barn i homofile familier. Helsides info-annonse fra MorFarBarn, 2009. Ikke helt fersk tekst, men den viser hvor politisert debatten og forskningen ofte har vært, også i Norge.
  • Homo-myten om 20 000 barn av lesbiske mødre. Både statsminister, statsråder og noen partiledere påstod i årene 2005-2007 at 20.000 norske barn vokste opp med lesbiske mødre. "Dette er en viktig grunn til at vi trenger å vedta en kjønnsnøytral ekteskapslov." Det riktige antallet var noen få hundre barn. Usannheten, som politikerne hadde lært av Foreningen FRI (daværende LLH), ble etter hvert avslørt, men fikk ingen konsekvenser.