Studie om likekjønnede familier

 

Det blir ofte påstått at det ikke er noen forskjell på å vokse opp med to foreldre av samme kjønn eller med mor og far. Nedenfor finner vi at denne påstanden kanskje ikke stemmer allikevel. 

Gjennom mange år har det vært tydelig at både studier og påstander ofte har vært preget av ideologi og politiske agendaer -- naturlig nok, på en måte ... 

1) Same-sex parenting and children's outcomes: A closer examination of the American Psychological Association’s (APA) brief on lesbian and gay parenting. 

Rapporten viser bl.a. at de 59 studiene som APA henviste til som grunnlag for å påstå at det ikke finnes forskjell på enkjønnet og tokjønnet oppvekst, har fundamentale mangler.

Studiens internett-adresse: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000580