depositphotos_17692715_l-2015

Adopsjon

Adopsjon for likekjønnede par har vært nesten fraværende i den norske debatten omkring familie og oppvekst de siste 15 årene i forbindelse med likekjønnet ekteskap. I Sverige var debatten mer levende, men i begge land har det vært så å si taust om tematikken etter 2010.

Her er noen få ressurser fra en del år tilbake.