depositphotos_349864298_xl-2015b

Høringsuttalelser til ulike lovforslag

A) Revisjon av Straffeloven, desember 2020

• Her finner man linker til alle høringsuttalelsene fra de ulike høringsinstansene. Loven innførte begrepene "seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk" i åtte paragrafer. I lovens § 185 står det nå at offentlig å "diskriminere", "forhåne" eller "fremme ringeakt" overfor noen p.g.a. noen av disse begrepene, kan føre til bøter eller inntil 3 års fengsel. Les høringssvaret fra Stiftelsen MorFarBarn.

B) 20 forslag om styrket LHBT-politikk, høsten 2019

To høringsuttalelser til Stortingets familiekomité om 20 forslag fra Ap og MDG om å styrke LHBT-politikken i skole og samfunn, november 2019: 
a) En grundig høringsuttalelse som kommenterer alle de 20 forslagene.
b) En informativ høringsuttalelse fra nettverket GENID, særlig om transtematikk.

- Et brev til Stortingets presidentskap fra Jan Harsem som ber om en vurdering av VGTVs rolle i høringen på bakgrunn av dokumentaren om såkalt "homoterapi".

C) Rettigheter for barn i Norge født av surrogatmødre i utlandet, 2012

• Departementets høringsbrev og lovforslag + alle høringssvar.
• Høringssvar fra MorFarBarn
  + Høringsuttalelse fra Bjørgvin bispedømmeråd

D) Felles, kjønnsnøytral ekteskapslov, 2008

Høringsuttalelser til Felles ekteskapslov, 2008  
Ved å klikke på linken finner du samtlige høringsuttalelser – både fra kristne og sekulære høringsinstanser. Nærmere 60 kristne kirkesamfunn og organisasjoner sendte inn høringssvar. Neste alle avviste lovforslaget. Unntakene var Kirkens Bymisjon, Norges Kristelige Studentforbund, Kvekerne og Åpen Kirkegruppe.

Mange av høringsuttalelsene inneholder sterk og grundig argumentasjon med tidløs gyldighet. De kan derfor leses med stort utbytte også i dag. To grundige og meget gode  høringsuttalelser, ble f.eks. skrevet av Oslo Katolske Bispedømme, del 1 + del 2, og av Norges Kristelige Legeforening. Begge anbefales varmt!

Kritiske innspill fra diverse høringsinstanser. Departementet og stortingsflertallet ignorerte konsekvent alle innvendinger og motargumenter, uansett hvor velfunderte og seriøse de var.

24 grunner til at Stortinget bør avvise forslaget om Felles ekteskapslov.   
Høringsuttalelse fra MorFarBarn til forslaget om ny ekteskapslov – som ble vedtatt i 2008.

• Delutredninger uten troverdighet. Denne artikkelen er en skarp kritikk av departementets "delutredninger" til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. De var skrevet av fem enkeltpersoner som alle var positive til lovforslagene fra departementet. Hele dette "utrednings"prosjektet var useriøst og nærmest et hån mot ansvarlig lovarbeid. Men det brydde ikke departement, regjering og Stortinget seg om ... Se også ressursarket Fakta og løgn.

• 6 B'er for ekteskapet. MorFarBarn's innspill til høringen i Stortingets familie- og kulturkomité april 2008.

• Offentlig fransk rapport som avviste kjønnsnøytral ekteskapslov. Sammendrag i norsk oversettelse.