mfb-logo-i-lys-lilla---2

Om oss

 

Stiftelsen MorFarBarn, 
Postboks 8253, 4676 Kristiansand

E-post: post@morfarbarn.no   

Daglig leder: Øivind Benestad, Kristiansand.
Styret består av 6 personer.

Org.nr. 993310247

Gavekonto: 3000.22.70028
Vipps: 81368

Gaver til Stiftelsen MorFarBarn gir rett til skattefradrag.


PROFIL

STIFTELSEN. Stiftelsen MorFarBarn er en frittstående og selvstendig organisasjon. Stiftelsen har en kristen forankring og deltar aktivt på den kirkelige arenaen, men er også engasjert i den allmenne samfunnsdebatten. MorFarBarn samarbeider med folk og enheter som har andre livssyn enn det kristne, der hvor sammenfallende visjon og mål i konkrete prosjekter gjør det naturlig og mulig.

NETTSTEDET. Dette nettstedet ble lansert i januar 2005. En god del av det som er produsert siden oppstarten, anser vi som verdifullt stoff for ettertiden. Dette ligger derfor fortsatt på nettstedet som dokumentasjon og inspirasjon. Mye er dessuten like aktuelt i dag som da det ble skrevet. Men i tillegg legger vi stadig ut nye ting - både egenprodusert stoff og ting laget av andre. I menyen Ressursark-Brosjyrer-Plakater ligger de fleste trykksakene som MorFarBarn har publisert siden oppstarten i 2005.

FORMÅLSPARAGRAF

"Stiftelsen MorFarBarn skal ha som formål å fremme saklig informasjon om kjønn, seksualitet og samliv med fokus på den klassiske familieforståelsen der ekteskapet består av én mann og én kvinne, og der barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre og vokse opp hos dem, så langt det er forsvarlig."

5 HOVEDFOKUS

 • JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
 • JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
 • JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
 • JA til at det kun finnes to biologiske kjønn. Ulike former for kjønnsidentitet, bygd på en indre opplevelse og følelser, er ikke nye kjønn.
 • JA til samvittighets-, tros- og ytringfrihet, samt ekte toleranse, i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

ØKONOMI m.m.

 • Stiftelsen MorFarBarn driftes ved hjelp av frivillige gaver. Gaver til Stiftelsen MorFarBarn gir rett til skattefradrag.
 • MorFarBarn-stiftelsen opererer ikke med medlemskap, men har mange MorFarBarn-venner som støttespillere. 
 • Gavekontoen til MorFarBarn-stiftelsen er 3000.22.70028. Vipps-nummeret er 81368.
 • Stiftelsen MorFarBarn er underlagt Fylkesmannen og Stiftelsestilsynet og har regnskapsfører og autorisert revisor.
 • Registrer deg som MorFarBarn-vennVed å registrere deg vil du få tilsendt nyhetsmailen vår noen ganger i halvåret.
 • Skjema for fast givertjenesteLast ned skjemaet, fyll det ut og send det til oss dersom du ønsker å støtte oss på regelmessig basis.

KORT HISTORIKK

 • 2005: I januar startet MorFarBarn sin aktivitet ved at Øivind Benestad tok initiativ til å danne en arbeidsgruppe i Kristiansand for å spre kunnskap og informasjon om hva "kjønnsnøytral ekteskapslov" ville innebære. Bakgrunnen for dette var at to SV-representanter høsten 2004 hadde fremmet et lovforslag i Stortinget om å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov. Forslaget ble avvist, men ledelsen i Ap, SV og Venstre signaliserte at de ville ta opp saken på partienes landsmøter i mars-april 2005. 
 • Januar-september 2005: Nettstedet www.morfarbarn.no ble opprettet i januar. Tusenvis av e-poster til politikere i alle partier og til andre samfunnsaktører ble sendt ut i løpet av våren. Avisartikler ble skrevet. Brosjyrer og et 4-siders blad i avisformat med tittelen Kjønnsnøytral ekteskapslov? Nei takk ble distribuert i over 100.000 eksemplarer før Stortingsvalget i september 2005. 
 • 2006-2007: Den rød-grønne regjeringen som ble dannet etter valget i 2005, tok initiativ til å forberede et lovforslag om kjønnsnøytral ekteskapslov. MorFarBarn fortsatte informasjonsarbeidet, inkludert en rekke temamøter rundt om i landet.
 • 2008: Innspurten i den offentlige debatten fant sted våren 2008. MorFarBarn deltok med avisartikler, deltakelse i debatter, temamøter og utendørs folkemøter i flere byer. 
 • 2008: På lørdag 12. april arrangerte MorFarBarn en stor ekteskapsmarsj i Oslo. Ca 5.000 mennesker deltok i folkemøte på Universitetsplassen, marsj opp Karl Johans gate, stopp ved Stortinget for å overlevere et brev og 50.000 underskrifter, folkemøte på Youngstorget med 12 appeller og kulturelle innslag.
 • I juni 2008 vedtok Stortinget en kjønnsnøytral ekteskapslov + endring av fire andre lover, hvorav tre var relatert til barn og foreldreskap.
 • 2008-2009: Etter at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven var vedtatt, konsentrerte MorFarBarn seg om å prøve å påvirke politikere og partier til å reversere lovvedtaket. Det foregikk fram mot Stortingsvalget i september 2009. Blant annet ble den fire siders brosjyren Ja til mor, far og barn distribuert digitalt og i papirform i mange titusener.
 • 2009: Stortingets sammensetning etter valget viste at kampen for å gjeninnføre ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, ville være umulig å gjennomføre i overskuelig framtid. MorFarBarn la da om strategien og konsentrerte seg primært om å bidra til at Den norske kirke skulle holde fast ved Bibelens definisjon av ekteskap. 
 • 2010-2015: MorFarBarns arbeid fortsatte, men nå primært rettet mot personer og organer i Den norske kirke og andre kristne miljøer. En lang rekke helsides info-tekster og artikler ble produsert, og stadig flere temamøter ble gjennomført rundt om i landet. 
 • 2016: Kirkemøtet vedtok at Kirkerådet skulle utarbeide en liturgi for likekjønnet vigsel til Kirkemøtet 2017.
 • 2017: Kirkemøtet vedtok ny lære og liturgi for vigsel.
 • 2017 til i dag: Stiftelsen MorFarBarn dreier sitt fokus til frikirker og kristne organisasjoner, med ønske om å være et ressurssenter for alle som vil holde fast på at ekteskapet er for mann og kvinne, og at barn har en gudgitt rett til sine egne foreldre. 
 • 2019: Nettstedet www.Samlivsbanken.no ble lansert. Det er et fyldig nettsted med tallrike ressurser for undervisning og selvstudium innen tematikken som MorFarBarn profilerer.