pexels-andrea-piacquadio-3831187

Filmer og lydfiler

VIDEO

Her kommer det etter hvert mange flere linker til interessante videoer.

Sterk anbefaling: Se og del disse tre filmene fra svensk TV:

TRANS-TOGET OG TENÅRINGSJENTENE.
Dette er en svensk TV-dokumentar i to deler fra 2019, i serien Uppdrag Granskning på SVT (tilsvarende NRK i Norge). De to filmene handler om kjønnsinkongruens og kjønnsskifte blant ungdom og hvordan deler av behandlingen blir avslørt som eksperimentell, med dramatiske konsekvenser for ungdommene. Påstander og myter fra sexologer og andre blir avslørt som usanne. Også norske aktører deltar. I 2020 kom det en kort oppfølger som oppsummerer dokumentarene og det som har skjedd i etterkant.

Filmene gjorde et sterkt inntrykk i Sverige og påvirket opinionen og politikernes holdning til tematikken. Nye lover er faktisk blitt stanset. Nå finnes de to filmene tilgjengelig på YouTube med engelsk undertekst med tittelen THE TRANS TRAIN 1 og THE TRANS TRAIN 2. 

  • The Trans Train 1 (= Tranståget och tonårsflickorna 1), 59 min.
  • The Trains Train 2: (= Tranståget och tonårsflickorna 2), 59 min.
  • Tranståget 3: Kort, men viktig, informativ og aktuell svensk video-rapport på 14 minutter fra svensk TV i 2020. Blant annet blir det påvist at påstanden om høy selvmordsrate blant trans-ungdom ikke kan dokumenteres.

Videoer med kristent budskap:

LYDFILER

16 APPELLER foran Stortinget 11. juni 2008.

Mens Stortinget debatterte og stemte over ny ekteskapslov, arrangerte MorFarBarn et møte utenfor Stortinget, der 16 politikere, fagfolk og samfunnsengasjerte mennesker bidro med viktige innspill. Her kan du høre alle appellene.

Appellene er nummerert fra 1-16. De første befinner seg nederst på listen.

Lytt til "Ja til ekteskapet"