Vår siste helsides info-annonse

"7 grunner for ikke å delta i Pride-parader".

(Klikk på tittelen!)

BIOLOGI, BARN og BIBEL gir samme svar: Ekteskapet er for én mann og én kvinne. Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre.