Uttalelse fra den svenske Socialstyrelsen

For noen år siden ble spørsmålet om homofil adopsjon debattert heftig i Sverige. I 2001 la et offentlig utvalg fram en rapport som åpnet opp for homofil adopsjon. Rapporten ble sendt på en omfattende høring. Mange høringsinstanser var kritiske til rapporten og gikk imot adopsjon. I tillegg til alle adopsjonsforeningene, Redd Barna og flere andre, gikk Socialstyrelsen imot homofil adopsjon. Du kan her lese argumentene og begrunnelsene som den svenske Socialstyrelsen ga for å avvise homofil adopsjon. (Socialstyrelsen har liknende ansvarsområder som Statens Helsetilsyn i Norge.)

Klikk her for å lese Socialstyrelsens uttalelse.
 
Nettadressen er http://www.sos.se/fulltext/108/2001-108-2/2001-108-2.htm