Hvor mange er homofile?

Det finnes mange myter og overdrivelser i forbindelse med antallet homofile. Nyere undersøkelser fra flere vestlige land viser at rundt 1% av befolkningen definerer seg selv som homofile. Denne artikkelen gir en oversikt over viktige undersøkelser som er gjennomført.

I de siste års debatt er følgende illustrasjon ofte blitt brukt for å vise hvor utbredt homofili skulle være: 'I en skoleklasse på tretti elever er 1-2 av elevene homofile eller lesbiske.' 1 På bakgrunn av en rekke undersøkelser tyder mye på at situasjonen i stedet er denne: På en skole med 200 elever er det trolig 2 elever som er homofile eller lesbiske.

I løpet av de siste årene er det i flere land blitt gjennomført store undersøkelser om befolkningens seksualvaner. Konklusjonen er entydig: Andelen av homofile i vestlige land er vesentlig lavere enn tidligere antatt, ja, mye tyder på at den ligger rundt 1%. Tallet gjelder stabilt homofile personer og inkluderer ikke biseksuelle eller heteroseksuelle med sporadisk homoseksuell atferd.

I juli 2003 offentliggjorde den norske Folkehelsa resultatene fra den siste store Seksualvaneundersøkelsen her i landet. Slike nasjonale undersøkelser med flere tusen deltakere blir gjennomført hvert femte år. Det er den mest representative og pålitelige undersøkelsen som finnes for norske forhold, og den bekrefter at rundt 1% av den norske befolkning identifiserer seg selv som homofil.

For første gang inneholdt undersøkelsen spørsmål om seksuell orientering, og ikke bare om seksuell atferd. Dette er en viktig skjelning, siden mange av dem som har hatt sex med en av samme kjønn, ikke nødvendigvis har en homofil orientering. Undersøkelsen gav følgende interessante resultat: Blant nordmenn mellom 18 og 49 år identifiserer 1% seg selv som lesbisk/homofil og 1,1% som biseksuelle. En rapport med nøkkeltallene fra Seksualvaneundersøkelsen kan leses på internett.2

I 2001 ble det i Oslo gjennomført en stor seksualvaneundersøkelse i regi av Folkehelsa. En presentasjon av undersøkelsen ble gjengitt i Aftenposten under overskriften 'Få skaphomser i Norge.'3 I denne undersøkelsen viste det seg at 1,75% av deltakerne kunne beskrives som lesbiske/homofile.

Undersøkelsen ble gjennomført i Oslo, Norges ubestridte homo-hovedstad. Fordi miljøet og tilbudet er mye større, og fordi det er enklere å leve åpent i en storby, flytter mange homofile til hovedstaden. Halvparten av alle homofile og lesbiske partnerskap blir f.eks. inngått i Oslo, enda byen bare har ca 12% av landets innbyggere. Det er derfor innlysende at tallene i denne Oslo-undersøkelsen er atskillig høyere enn gjennomsnittet på landsplan.

Også NOVA-undersøkelsen 'Ung i Norge' gir resultater nær 1%. Der går det fram at 0,8% av norske ungdommer i tyveårsalderen føler seg tiltrukket utelukkende av samme kjønn.4

Det er interessant at tallet 1% samsvarer med undersøkelser i andre vestlige land. I et stort forskningsprosjekt i Storbritannia blant nitten tusen personer svarte 1,4% av mennene og 0,6% av kvinnene at de hadde hatt minst ett homoseksuelt forhold i løpet av de fem foregående årene.

En undersøkelse i Frankrike blant tyve tusen personer ga nesten identiske tall: 1,4% av mennene og 0,4% av kvinnene hadde hatt sex med personer av samme kjønn i løpet av de fem foregående år.5

Etter å ha sammenholdt en rekke amerikanske undersøkelser konkluderer forfatteren av boka Straight & Narrow? med at ca 0,7% av befolkningen i USA til enhver tid lever homofilt eller lesbisk.6

Også i Sverige bekreftes tilsvarende tall. Boka Sex i Sverige gjengir resultatene av en stor seksualundersøkelse som det offentlige Folkhälsoinstitutet utførte.7 Der går det fram at antallet personer med utelukkende homoseksuell atferd er 0,5%.

Myten om 10% eller 5% homofile bør for alltid være avlivet. Selv om ikke alle undersøkelser ovenfor er direkte sammenlignbare, underbygger de alle samme konklusjon: Antallet stabilt homofile og lesbiske mennesker i befolkningen ligger trolig på rundt 1%.

På denne bakgrunn er det med stor forbauselse at man leser følgende utsagn på nettsidene til det statlige Læringssenteret for norske elever og lærere: 'Det er vanskelig å fastslå hvor stor andel av befolkningen som er lesbiske og homofile, men på bakgrunn av forskning som er foretatt, tror man at 5-10% av befolkningen er homoseksuelle.'  Er det noen som ikke har fulgt med i timen? Se http://skolenettet.ls.no/samliv/ressursbok/kap08_02.html
____________________________
1
 Se eksempler i Bente Træen, Forelskelse, sex og kjærlighet, Gyldendal 1997, s. 75 og Stortingsmelding nr 25 (2000-2001),
s. 39.
2 http://www.fhi.no/dav/917F03B512B94037B579FDF6F4631EF5.pdf
3 Aftenposten, 4. des 2001. De fullstendige resultatene av prosjektet ble publisert i november-utgaven 2002 av tidsskriftet Journal of Sex Research.
4 Sitert i Fædrelandsvennen 19. juni 2002.
5 De britiske og franske forskningsresultatene ble beskrevet i tidsskriftet Nature, 3. desember 1992, s. 407-412.
6 Se grundig dokumentasjon i Thomas E. Schmidt, Straight & Narrow?, Downers Grove 1995, s. 101-105.
7 Sex i Sverige, 1996, s. 175ff; se www.fhi.se og bruk nettstedets søkemotor. 

Av Øivind Benestad,
Kristiansand