Hvordan oppstod myten om 10% homofile?

Mange nordmenn tror fortsatt at rundt 10% av befolkningen er homofile, enda det riktige tallet ligger rundt 1%. Hvordan oppstod denne myten?

I flere tiår har det vært vanlig å hevde at ca 10% av befolkningen er homofile. Dette tallet har sin opprinnelse i den kjente Kinsey-rapporten fra 1948 om menns seksualitet. Alfred Kinsey kom fram til at 4% av den mannlige befolkningen levde som homofile hele sitt voksne liv, mens 10% hadde hatt homofil atferd i minst tre år. I en senere undersøkelse fant han at tallene for kvinner var 2% og 5%.

På dette grunnlaget begynte det å danne seg en myte om at 10% av befolkningen -- både menn og kvinner -- er homoseksuell. Det er tankevekkende (og ganske sjokkerende) at tallet ble brukt ukritisk i nesten 50 år for å beskrive antallet homofile i befolkningen – enda mange var klar over at det var en fordreining av Kinseys forskningsresultater. Hvis man slo sammen tallene for menn og kvinner som levde stabilt som homofile hele sitt voksne liv, var det jo et enkelt regnestykke å finne ut at det dreide seg om 3%, og ikke 10%.

I tillegg til at tallene i Kinsey-rapporten er blitt misbrukt, er tallene i seg selv upålitelige. Dette har flere årsaker. En viktig metodesvakhet var at Kinsey rekrutterte frivillige gjennom annonser, i stedet for å basere intervjuene på et representativt utvalg av befolkningen. En annen alvorlig svakhet var at ca 25% av mennene i undersøkelsen var kriminelle som satt eller hadde sittet i fengsel. All erfaring viser at forekomsten av homoseksuell atferd er atskillig større i fengsler o.l. enn i resten av samfunnet. Undersøkelsen var derfor på ingen måte representativ for befolkningen som helhet.

Underlig nok ble disse grunnleggende svakhetene ved Kinsey-rapporten nesten aldri nevnt og fikk heller ikke følger for dens anseelse og anvendelse. 

Fortsatt holdes myten om 10% homofile levende i kjedemail på internett, i avisinnlegg, i bøker og i TV-diskusjoner. I en TV-samtale på "Først og sist med Skavlan" i mars 2005 påstod f.eks. en kjent advokat at 15-20% av befolkningen er homofile eller bifile. Vedkommende advokat ble ikke motsagt, verken av programleder eller av andre deltakere. 

Dreier det seg om uvitenhet, eller er det mange som har interesse av at myten lever videre?

I artikkelen "Hvor mange er homofile?" på dette nettstedet kan du lese om nyere undersøkelser som viser at antall homofile i Norge ligger på rundt 1%.