Hva er målet for kjønnskampen?

Vil radikale kjønnsideologer og aktivister være fornøyd hvis kjønnsnøytrale ekteskapslover blir vedtatt? Neppe. De har større ambisjoner.

 

Mange tror at radikale kjønnsideologer snart har nådd sine mål og vil være fornøyd. Det er nok en illusjon. De har høyere ambisjoner enn en kjønnsnøytral ekteskapslov. Den loven er bare en viktig stasjon på veien mot målet — et multiseksuelt samfunn, der all frivillig seksuell atferd skal ha samfunnets fulle aksept og støtte.

 

• Et av hovedmålene til Lands­foreningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) er å bekjempe mor-far-barn-relasjonens særstilling i samfunnet. Det uttrykkes slik i LLHs politiske plattform: “Diskrimineringen av lesbiske, homofile, bifile og skeive har sin bakgrunn i det hetero-normative kjønnsrollemønsteret i vårt samfunn. (…) Vi vil arbeide for full likestilling, fullt likeverd og fulle menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile og skeive. (...) Vi vil støtte alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.”

 

• LLH (og andre pressgrupper) kjemper altså for at alle former for seksuell atferd skal godtas, likestilles og støttes av samfunnet – så lenge atferden baseres på frivillighet og likeverd. Det voksne individets totale frihet står sentralt i denne ideologien. Hva som tjener barna og fremtidens samfunn, får liten oppmerksomhet. Målet vil være nådd når mor-far-barn-relasjonen er blitt én blant mange fullstendig sidestilte samlivsformer.

 

• Hva blir neste fase av kjønnskampen, dersom kjønns­bestemmelsen blir fjernet fra ekteskapslovene? Kanskje neste fase vil dreie seg om antallet? Hvis to kvinner kan inngå ekteskap, hvilke argumenter har man da for å nekte tre kvinner å leve trofast sammen i et juridisk ordnet forhold? Er det ikke bare diskriminering og fordommer som hindrer dem i få samfunnets støtte for sin kjærlighet? Og hva med andre typer polygame forhold?

 

• Er slike refleksjoner uttrykk for krisemaksimering og skremsler? Sannsynligvis ikke. Alle som følger litt med i kjønnsdebatten, kan se tydelige signaler på hva som er underveis. Et godt eksempel finnes i en artikkel i Svenska Dagbladet, 7. august 2005. Der argumenterer en svensk professor for å gi rettigheter og lovbeskyttelse til relasjoner som består av flere enn to personer. Noe annet vil være diskriminerende og i utakt med folks rettsfølelse. Hetero-normen og parforhold av to personer bør ikke stå i noen særstilling sammenliknet med polygame forhold, hevder han. "Om folk vil gifte seg med flere og i gruppe [...], så har faktisk staten ingen rett til å legge seg opp i dette så lenge alle deltakerne selv samtykker i ordningen," skriver han. Artikkelen i sin helhet kan leses her. En slik tenkning er helt i samsvar med de langsiktige målene for LLH og deres meningsfeller.

For et par år siden
ble det nesten flertall (52-42) på landsmøtet til det svenske Miljöpartiet da partiets ungdomsorganisasjon Grön Ungdom ønsket å programfeste kampen for polyamorøses rettigheter. De som tror at polyamorøse forhold (= multiseksuelle forhold) er et marginalt fenomen, bør gjøre et nettsøk på ordet "polyamory". De vil få nærmere 200 000 treff.