Hva er unikt ved ekteskapet?

Ekteskapet i klassisk forstand er ikke bare kjønnsbestemt, men også antallsbestemt, aldersbestemt og slektsbestemt. Å fjerne kjønnsbestemmelsen vil forandre ekteskapet i sin grunnstruktur.

I vår kultur og lovgivning må et ekteskap oppfylle 4 kriterier for å være gyldig:

1) Kjønnsbestemt – mann og kvinne.
2) Antallsbestemt – én mann og én kvinne.
3) Aldersbestemt – kun for personer over 18 år, eller 16 år med dispensasjon.
4) Slektsbestemt – ikke lov å gifte seg med nære familiemedlemmer.

• Det første og viktigste kriteriet, kjønnsbestemmelsen, har vært felles i alle kulturer til alle tider. Det er naivt å tro at man nå kan fjerne kjønns­bestemmelsen, men likevel beholde ekteskapet som det alltid har vært. Et ekteskap er nemlig mer enn et fellesskap mellom to personer. Det er et fellesskap mellom to kjønn.

• Ekteskapet er kulturbærende på en helt unik måte og vil aldri kunne erstattes av noen annen relasjon. Et enkjønnet samliv kan aldri fram­bringe barn og tilhører derfor en annen kategori enn samliv mellom mann og kvinne. Et enkjønnet forhold vil alltid måtte “låne” av heteroseksual­iteten for å skaffe seg barn. De to samlivsformene er vesensforskjellige.

• I menneskeslektens historie finnes det ikke et eneste samfunn som har sidestilt enkjønnet samliv med mor-far-barn-relasjonen. I noen kulturer og tidsepoker har det eksistert alternative samlivsformer, men de er aldri blitt sidestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne.

• Årsaken til at alle samfunn gir spesielle rettigheter til ektepar, er ikke den at paret elsker hverandre, men at mor-far-barn-relasjonen bidrar med noe samfunnet ikke kan overleve uten — nye borgere og det best mulige oppvekstmiljø.

• En kjønnsnøytral ekteskapslov vil forandre ekteskapet i sin grunnstruktur . Ekteskapet blir noe fundamentalt annet enn det hittil har vært. Kontinuerlig påvirkning gjennom skole, media og lovgivning vil bidra til å utviske forskjellene mellom ekteskap og andre samlivsformer. Dette vil være helt i tråd med aktivistenes mål: å bekjempe hetero-normen og ekteskapets særstilling i norsk kultur og samfunnsliv.