Hvordan er forslaget om ny ekteskapslov forberedt?

Forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov er kjennetegnet ved en oppsiktsvekkende uansvarlig saksbehandling. Kan norske politikere vedkjenne seg et så overflatisk forarbeid til en lovendring av historisk karakter?

Uten noen som helst forutgående offentlig debatt om spørsmålet prøvde SV å trumfe igjennom en kjønnsnøytral ekteskapslov i Stortinget den 18. november 2004. Den gangen lyktes de ikke, blant annet fordi Ap først ønsket å ha et landsmøtevedtak på en så dramatisk lovendring.

• På landsmøtene til Ap, SV og Venstre våren 2005 ble kjønnsnøytral ekteskapslov programfestet som en del av partienes arbeidsprogram for perioden 2005-2009. Landsmøtevedtakene ble gjort nesten uten debatt. Hvis det blir flertall for loven i Stortinget etter valget i september 2005, vil den trolig bli vedtatt i løpet av kort tid. Kjønnsnøytral ekteskapslov er en prioritert hastesak for SV, og partileder Kristin Halvorsen har lovt at partiet vil kjempe aktivt for at loven skal være vedtatt innen utgangen av 2005.

• Dersom loven blir vedtatt i Stortinget, vil det skje med stemmene fra SV, Ap og V – samt med enkeltstemmer fra noen av de andre partiene. H, FrP og Sp vil etter all sannsynlighet stille sine representanter fritt ved stemmegivningen.

• Utrolig nok har ingen av partiene utarbeidet noe skriftlig materiale om saken. Det er hittil ikke blitt laget en eneste norsk utredning, konsekvensanalyse, argumentsamling, faglig konferanse, e.l. om kjønnsnøytrale ekteskapslover. Når man skal gjennomføre en skolereform, lage en ny veiplan, utarbeide verneplaner for truede dyrearter, etc, etc, lages det omfattende utredninger, arrangeres konferanser og gjennomføres høringer. Men i spørsmålet om ekteskapets og familiens framtid synes visst mange politikere at det er nok med noen minutters meningsutveksling på fylkesårsmøter og landsmøter. Er ikke dette en dypt uansvarlig saksbehandling i en sak som mange vil kalle et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner?

• På grunn av medias ensidighet i dette spørsmålet, har mange politikere nesten bare hørt argumenter fra homofile aktivister og deres medspillere. Argumenter og erfaringer som leder til andre konklusjoner, har fått liten oppmerksomhet.


• I Sverige ble det i mars 2005 nedsatt en komité som skal utrede forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov i to år før den skal ut på omfattende høring. I Norge synes visst forkjemperne for loven at normal saksbehandling er unødvendig. I dette spørsmålet, som angår samfunnets grunnvoll og fremtid, bør velgerne kreve at saken blir mye grundigere behandlet før den eventuelt kommer opp i Stortinget.