Hvor mange?

Hvor mange lever i partnerskap, og hvor mange av dem lever med barn? Hvor mange er medlemmer i LLH? Hvor mange er homofile?

• Ifølge Folkehelsas seksualvaneundersøkelse fra 2003 definerer 1,0 prosent av Norges befolkning seg som lesbiske og homofile. 1,1 prosent definerer seg som biseksuelle. Undersøkelsen omfattet personer mellom 18 og 49 år. (I artikkelen  "Hvor mange er homofile?" under headingen Info om homofili -> Fakta og forskning i menylista kan du lese om internasjonale undersøkelser omkring antall homofile.)

• 1 prosent av Norges voksne befolkning betyr at det finnes rundt
35 000 personer
over 18 år i Norge som definerer seg som lesbiske eller homofile. Det finnes 1275 registrerte partnerskap. Det bor barn i 109 av disse partnerskapene. (Artikkelen "Homo-myten om 20 000 barn" under headingen Homofil adopsjon -> Forskning og fakta er interessant lesning. Teksten avslører en myte som stadig serveres i media.)

• Etter 12 år med Partnerskapsloven finnes det altså i dag 1275 par som lever i registrert partnerskap, dvs. noe under én promille av den voksne befolkning. Det er lite sannsynlig at mange flere vil ønske å inngå "enkjønnede ekteskap». Uansett vil det bare være tale om promiller. Er det god familie- og samfunnspolitikk at man lar samlivsformen til én eller kanskje to promille ha avgjørende innflytelse på forståelsen og organiseringen av samfunnets viktigste byggekloss – mor-far-barn-relasjonen?

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) har i underkant av 2 000 medlemmer. Det betyr at 5-6 prosent av de homofile er organisert i LLH. Det finnes altså en taus majoritet på over 90 prosent av de homofile som ikke nødvendigvis er enig i LLHs ideologi og kampsaker.