Engelsk sammendrag av viktig FRANSK rapport

I artikkelen "Fransk NEI til kjønnsnøytral ekteskapslov" (artikkelen nedenfor) finner du et kort sammendrag av rapportens konklusjoner på engelsk. Dessuten finner du link til den franske teksten som ligger på hjemmesidene til det franske Parlamentet. I artikkelen på de følgende sider finner du et 32 siders sammendrag av rapporten på engelsk. Anbefalt lesning for alle som vil tenke dypere enn slagord og manipulerende retorikk!

Ved å klikke her, kommer du til det 32 siders engelske sammendraget av en meget viktig fransk rapport. Den er resultatet av arbeidet til en bredt sammensatt kommisjon nedsatt av presidenten i det franske Parlamentet. Rapporten ble avlevert i januar 2006 og konkluderer med å si nei til kjønnsnøytrale ekteskapslover, homofil adopsjon og kunstig befruktning av lesbiske. 

Trolig er Frankrike det eneste landet hittil som har gjort et solid arbeid med å argumentere prinsipielt, langsiktig og utifra et konsekvent barneperspektiv. I de fire landene som hittil har innført kjønnsnøytral ekteskapslov (Nederland, Belgia, Canada og Spania), gikk debattene på de samme spor som i Norge: Debatten var langt på vei kjennetegnet ved slagord og overflatisk retorikk om "diskriminering", "toleranse" og "homofobi". At det sekulære Frankrike i dette spørsmålet frontkolliderer med den toneangivende radikale kjønnsideologien, er meget interessant og tankevekkende.

Rapporten burde være obligatorisk lesning for alle som interesserer seg for ekteskapets og familiens framtid. Mange norske politikere ville få seg viktige aha-opplevelser hvis de tok seg tid til å lese dette sammendraget, i stedet for å sluke slagord og overfladisk retorikk.

Den fullstendige franske teksten finner du her.