To grundige forskningsoversikter

Her finner du to grundige oversikter over en lang rekke studier som er gjort med lesbiske mødre og deres barn.

Det foreligger mange titalls studier om biologiske barn av lesbiske mødre. Svært mange av disse studiene har grunnleggende svakheter. Det gjør dem derfor ubrukelige til å trekke allmenne slutninger om hvordan det er for barn å vokse opp med to kvinner i stedet for mor og far. Likevel har slike studier blitt brukt som brekkstang for ny barnelovgivning både i Norge og andre land.

www.marriagewatch.org/issues/parenting.htm finner man to grundige oversikter over mange av de studiene som det ofte er blitt henvist til i debatten de siste årene. 

Den mest lettleste teksten er skrevet av Steven Nock. Han er professor i sosiologi og en av de mest anerkjente autoritetene på familieforskning i Nord-Amerika. I 2001 ble han bedt av den canadiske statsadvokaten om å lage en forskningsoversikt over studier og undersøkelser som er gjort.  I rapportens konklusjon sier han blant annet: 

1) All of the articles I reviewed contained at least one fatal flaw of design or execution; and 2) not a single one of those studies was conducted according to general accepted standards of scientific research.

Begge forskningsoversiktene er meget informativ lesning. De viser til fulle at aktivister og politikere uansvarlig desinformasjon når de påstår at studiene om lesbiske mødre er "entydige" og "adekvate" og at man kan dra allmenne slutninger av dem. 

Klikk HER for å komme til nettstedet med de to rapportene.