Kritiske innspill fra høringsinstansene

En lang rekke høringsinstanser til den nye ekteskapsloven har gitt massiv kritikk av forberedelsen og saksbehandlingen. Her kan du lese en del av kritikken. Både statsministeren og Barne- og likestillingsministeren legger det døve øret til og påstår freidig at loven er "tilstrekkelig utredet". Om Stortinget mener det samme, gjenstår å se.


Les de kritiske utdragene fra høringsuttalelsene som PDF-dokument.