Er mor eller far overflødig?

Et engasjert og velskrevet innlegg av en jusstudent og småbarnsmor. Innholdet kommenterer uttalelser av Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.


Kjære Anniken Huitfeldt,

Du henvender deg til motstanderne av ny ekteskapslov, altså meg, og sier at du tror sånne som meg vil skifte mening hvis vi bare får litt tid på oss. Og så drar du en lang rekke paralleller som rekker helt ned på hudfargenivå! Dette vil jeg ha meg frabedt!

Men det du sikkert mente å si, var at folk trenger å bli vant til ting som er nytt og annerledes? Da får jeg inntrykk av at du har misforstått noe vesentlig om hvorfor folk er motstandere av en ny ekteskapslov:
Det er ikke fordi de ikke er vant til å omgås homofile, snakke med dem, ha dem som venner osv. Selv har jeg flere homofile venner, både kvinner og menn, som jeg kan snakke med om alt mulig. Mine grunner for å være imot ekteskapsloven er derimot dette:
Å si at to mødre er like bra som en mor og en far, er det samme som å si at far er overflødig. Er du enig i det, Anniken Huitfeldt? Dette tror jeg man skal diskutere med menn, ikke med homofile: Er det greit å si at far er overflødig?
Å si at to fedre er like bra som en mor og en far, er det samme som å si at mor er overflødig. Er det greit å si at mor er overflødig? Det skjønner jeg nesten ikke at noen kan mene engang! Ikke noen som har en mor de er glad i eller som selv er mor.
Fokus er dermed barna. Jeg syns at det er å stjele fra barna, at vi som samfunn skal legge opp til at de ikke får kontakt med sin egen far eller mor. Dette kan ikke erstattes av at det lesbiske paret har mange mannevenner e.l. Det kan jo overhodet ikke erstatte en egen far! Tenk deg selv da, om din far skulle erstattes av at "din mor har jo så mange mannevenner, så da er det vel greit at samfunnet har bestemt at du ikke skal få ha noen far"!
Nei, dette handler ikke om homofobi, manglende kontakt og diskusjon med homofile, og forståelse for hvor vanskelig det er å være homofil e.l. Det er mye større enn det. og jeg vil bare si at jeg syns du som BARNE- og likestillingsminister, og faktisk også som MOR, har et ansvar for å sikre alle barn lik rett til en mor og en far, og ikke bare tenke på deg selv.
For det er ikke til å stikke under en stol at det er mye mer politisk populært å holde frem de homofiles rettigheter for enhver pris, enn å se saken fra flere sider og faktisk noen ganger sette barna foran. Jeg er kjempeopptatt av de homofiles rett til et så godt liv som mulig, uten trakassering eller diskriminering ifht. arbeid o.l. Ikke minst er jeg opptatt av deres psykiske helse, få ned selvmordsrater o.l. Det er helt ekstremt viktig!  
Jeg anerkjenner sterkt at homofile som enkeltstående mann og kvinne har like gode forutsetninger til å være en god mor og far, isolert sett, som alle andre. Men: Det å være foreldre er ikke for enkeltpersoner, det er for et helt spesielt sammensatt team, og da er det kun barnets far og mor som kan bygge barnets identitet optimalt! Man trenger verken være religiøs eller konservativ for å skjønne dette, det har med biologi og psykologi og identitet å gjøre, og det har å gjøre med at det er hardt og krevende å ha barn.
Ryktene sier at du er en modig politiker. Du ville ha vist et stort mot om du hadde snudd i denne saken. Det tror jeg nemlig du vil, om du bare får litt tid på deg…

Karianne Stærk Alve