Best med mor og far?

I april 2008 ble det gjennomført en meningsmåling med følgende spørsmål:

"Tror du at det er like ideelt for barn å vokse opp hos to menn eller to kvinner, som å vokse opp hos både en mor og en far?"

52,8 prosent svarte NEI,
14,8 prosent svarte VET IKKE,
32,4 prosent svarte JA.

Les alle detaljer 
i meningsmålingen her


Meningsmålingen ble gjennomført av analysebyrået Visendi, på oppdrag fra bladene Utsyn og Inter Medicos.

► Når norske politikere mener at foreldreskap ikke lenger bør defineres utifra biologiske kategorier, og at ekteskapet like godt kan bestå av to menn eller to kvinner som av mann og kvinne, tyder denne undersøkelsen på at de er i utakt med flertallet i folket.

► Det er ingen som har sikker kunnskap om hvordan det er for barn å vokse opp med foresatte av samme kjønn. Forskningen og erfaringen er både tynn, ny og beheftet med mange metodesvakheter. Les mer om dette her.

a) Forskning og erfaring om barn som er født ved assistert befruktning og deretter vokst opp med to kvinner, finnes praktisk talt ikke. Grunnen er selvfølgelig at dette kun har vært tillatt i noen få år, og hittil bare i 4 land (Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia).
b) Forskning og erfaring om barn som er adoptert fra utlandet av to menn eller to kvinner finnes ikke, fordi det hittil ikke finnes land som er villige til å sende sine barn til enkjønnede par.
c) Homofil stebarnsadopsjon har vært tillatt i Norge i flere år. (Homofil stebarnsadopsjon = en kvinne eller mann adopterer det biologiske barnet til sin partner av samme kjønn.) En ny adopsjonslov vil dreie seg om å tillate homofil adopsjon av utenlandske barn.

► Det er et stort paradoks at de fleste politikere synes det er viktig å få både mannlige og kvinnelige lærere inn i barnehage og skole, mens mange av de samme politikere synes det er uten betydning om barna har to menn eller to kvinner som foreldre.