3 viktige spørsmål

Her har du 3 spørsmål som kan være nyttige for å få politikere (og andre) til å tenke gjennom logikken i det de mener -- eller mangelen på sådan.


1. Hvis du ønsker å fjerne hetero-normen i ekteskapet, vil du trolig sette par-normen i stedet. (Stemmer det?) Mener du at par-normen er eviggyldig og ubrytelig, eller er den bare kulturbetinget? Hvorfor? Hvorfor ikke?

2. Hvilke argumenter vil du bruke for å nekte ekteskap mellom flere enn to – f.eks. 3 lesbiske eller tre biseksuelle som elsker hverandre? (Hvis du vil være konsekvent og troverdig, bør du ikke bruke argumenter som du har forkastet i debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov.)

3. Er det greit for deg at alle barn vokser opp med to mødre og ingen far? Hvis ikke, hvordan kan du da være positiv til en lov som sier at det er likegyldig hvem barna vokser opp med?