Betal en avisannonse!

Er du villig til å sponse en annonse om Kirkevalget i en lokalavis eller regionavis i bispedømmet ditt? Her finner du trykkeklare annonser i PDF-format.

Nedenfor har vi lagt ut to utgaver av annonsen for hvert bispedømme: a) En liten annonse i én spalte, og b) en større over to spalter. De er laget i standard annonsestørrelse for de fleste aviser -- den lille kalles annonsemodul 21B og den store kalles modul 22B.

Modul 21B = 46mm (bredde) x 107 mm (høyde) 
Modul 22B = 80mm (bredde) x 107mm (høyde)

Annonsen for Hamar bispedømme er et unntak: Der har vi laget annonsen i modul 11 (38mm bredde x 71mm høyde), og modul 12 (80mm bredde x 71mm høyde).

• Se mer info nederst på denne siden.

Små annonser - Modul 21B:

Oslo bispedømme
Borg bispedømme
Hamar bispedømme (Modul 11)
Tunsberg bispedømme
Agder og Telemark bispedømme
Stavanger bispedømme
Bjørgvin bispedømme
Møre bispedømme
Nidaros bispedømme
Sør-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme

Store annonser - Modul 22B:

Oslo bispedømme
Borg bispedømme
Hamar bispedømme (Modul 12)
Tunsberg bispedømme
Agder og Telemark bispedømme
Stavanger bispedømme
Bjørgvin bispedømme
Møre bispedømme
Nidaros bispedømme
Sør-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme


Betal en avisannonse!

En konkret utfordring: Er du villig til å betale for en liten annonse i en lokalavis eller regionsavis i området ditt? 
Vi har laget små annonser tilpasset hvert enkelt bispedømme i to størrelser -- én liten og én litt større. 

Pris

Fra ca 1.000 kroner til ca 5.000 kroner – avhengig av avisens opplag, annonsestørrelse og plassering i avisen. Vi anbefaler en annonse på vanlig tekstside/nyhetsside, helst på side 3-11.

Priseksempler:
I Stavanger Aftenblad koster den lille annonsen (Modul 21B) kr 4.590 på side 8 eller 9.
I Haugesunds Avis (Modul 21B): kr 1852 på vanlig tekstside.

Forhåndskontakt

Kontakt oss så snart som mulig for å avtale hvilken avis du ønsker å betale en annonse i. Send en e-post til [email protected] eller ring Øivind Benestad på telefon 99 23 23 54.

Tidspunkt

Vi ønsker at annonsene kommer på trykk torsdag 8., fredag 9. eller lørdag 10. september.
 

Betaling

Overfør beløpet du vil bidra med til vår prosjektkonto: 3000.22.70028.

Snakk gjerne med en venn eller to som kan være interessert i å betale annonsen sammen med deg.