1men-talking-bible-table-1080x675-

Forbud mot såkalt konverteringsterapi: Info og kritiske perspektiver

Her kan du lese departementets forslag til ny paragraf i Straffeloven + flere kritiske artikler og ressurser angående forbudet mot å "påvirke" andres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

1) Departementets nettside med info om det nye forbudet og linker til lovproposisjonen

2) Kjetil Rolness i Subjekt.no, i november 2022
Homoterapi? Skadelig og ulovlig. Heteroterapi? Frigjørende og gøy

3) Lederartikkel i Subjekt.no, i november 2022
Konverteringsterapi bør fordømmes, det samme bør forslaget om å forby det

4) Helge Lurås i iNyheter.no, i juni 2023
Det er lov å skjære kjønnsorganene av folk som sier de vil, men det blir nå straffbart å påvirke vedkommendes kjønnsidentitet

5) The Plot to Redefine Conversion Therapy - En fersk og interessant artikkel som gir et internasjonalt overblikk over hvordan kampen mot "konverteringsterapi" har utviklet seg de siste 20 årene.

6) Ressursside på nettet med linker til en rekke kritiske høringsuttalelser til lovforbudet + og en del andre ressurser.

7) Tankevekkende sitat fra side 108 i boka HOMO, av Anette Trettebergstuen og Bård Nylund. 
Anette Trettebergstuen skriver:
"Folk skifter selvsagt også fil. Og selv om det du leser og hører mest om, er historien om at folk går fra å definere seg som heterofile til å definere seg som bifile eller homofile, så går folk andre veien også. Noen mennesker veksler flere ganger i løpet av livet. Det finnes ingen fasit for kjærlighet, kjønnsidentitet og seksualitet. Finn det som passer deg. Du må ikke definere deg som det ene eller det andre."

Dette skriver altså statsråden som nå vil gjøre det straffbart med opptil 6 års fengsel for å bistå voksne mennesker som av fri vilje oppsøker hjelp til å jobbe med sin seksuelle tiltrekning og kjønnsidentitet. Selvmotsigende og paradoksalt?

- - - - - - - - 

Forslag til lov om endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

På side 109 i proposisjonen finner man forslaget til den nye lovteksten i Straffeloven. Her er teksten: 

Ny § 270 skal lyde:

§ 270 Konverteringsterapi
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. 

På samme måte straffes den som utsetter en person under 18 år for metoder eller fremgangsmåter som nevnt i første ledd, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Uvitenhet om barnets riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen kan klandres for sin uvitenhet.

Ny § 270 a skal lyde:

§ 270 a Grov konverteringsterapi
Grov overtredelse av § 270 straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har medført betydelig skade på kropp eller helse, dens varighet og om den er utført av et større antall personer.

Ny § 270 b skal lyde:

§ 270 b Markedsføring av konverteringsterapi
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som markedsfører konkrete tilbud om å utsette andre for psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter som anvendes i den hensikt å påvirke noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.