asbjorn-berland

Ny medarbeider i MorFarBarn

Fra august 2023 har vi fått en ny medarbeider i MorFarBarn: Asbjørn Berland. Han er 31 år, bor på Bryne og er utdannet lektor. Som lærer har han jobbet mye med barn og unge, og det blir også fokus i tjenesten hans som ungdomskonsulent i MorFarBarn. Han er i første omgang ansatt i en ettårig prosjektstilling i 50 prosent stilling.

I det neste nyhetsbrevet vil vi gi en mer fyldig presentasjon av Asbjørn.