7-young-people

Ny medarbeider i MorFarBarn

Fra august 2023 har vi fått en ny medarbeider i MorFarBarn: Asbjørn Berland. Han er 31 år, bor på Bryne og er utdannet lektor. Som lærer har han jobbet mye med barn og unge, og det blir også fokus i tjenesten hans som ungdomskoordintator i MorFarBarn.

I det neste nyhetsbrevet kommer vi til å gi en fyldigere presentasjon av Asbjørn.