Regnbuen er for alle

1) Regnbuen er et naturfenomen som personer, organisasjoner og religioner opp gjennom historien har brukt for å symbolisere mange forskjellige ting. Se f.eks. en interessant artikkel på Wikipedia, der det presenteres en rekke varianter av regnbueflagg fra forskjellige land og epoker. Se spesielt de to første "kapitlene": History, og Rainbow flags in various cultures and movements.

2) Ingen har enerett eller "copyright" på regnbuen, og alle personer og grupperinger er selvsagt fri til å bruke den akkurat som de vil. 

Et eksempel på dette er den alternative regnbue-logoen i ulike varianter som vi presenterer her:

www.FamilyLogo.org finner du disse logoene og en rekke andre varianter på 4 ulike språk. Dessuten kan du der lese en interessant og innholdsrik artikkel om regnbuen og logo-prosjektet. Besøk menyen Logo Gallery for å se alle logo-variantene.

Samtlige logoer kan lastes ned gratis og brukes på mange forskjellige måter.

3) Et annet eksempel på bruk av regnbuefargene, er logoen til den internasjonale Coop-bevegelsen – eller ICA, International Co-operative Alliance. De brukte en regnbuelogo som sin organisasjons-logo i årene 1925-2001. Den var så å si identisk med det nåværende pride-flagget som ble brukt første gang i en Pride-parade i San Francisco i 1978.

Den eneste forskjellen mellom de to symbolene/logoene/flaggene var at ICA-logoen hadde 7 farger, mens det nåværende Pride-flagget har 6 farger. (Opprinnelig hadde Pride-flagget 8 farger.) På grunn av stadig mer forvirring og misforståelser utover på 1990-tallet i forbindelse med det nesten identiske Pride-flagget, oppgav Coop-bevegelsen sin regnbue-logo i 2001 og fant en ny logo.

Er Pride-flagget egentlig et plagiat av ICA-alliansens logo som denne organisasjonen tok i bruk i 1925?

Les en kort presentasjon av Coop-bevegelsens regnbuelogo på Wikipedia

4) Disse to linkene gir interessant kunnskap om ulike regnbueflagg/-logoer opp gjennom historien:

a) https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_flag - en fyldig artikkel med mye ukjent informasjon for de fleste.
b) https://no.wikipedia.org/wiki/Regnbueflagg - denne norske artikkelen på Wikipedia utelater av en eller annen grunn info om ICA-alliansens regnbuelogo fra 1925 til 2001.