Forskning og fakta

Illustrasjon

Tendensiøse påstander, politisert forskning og manipulerende språkbruk er vanlig i samlivskampen. Norske medier fungerer i mange sammenhenger som et mikrofonstativ for aktivister som vil demontere kjernefamilien og frata barn retten til mor og far.

Nedenfor finner du stoff som beskriver virkeligheten fra en annen vinkel enn den man vanligvis får servert i norske medier.

♦ En ca 50 siders rapport fra to meget anerkjente amerikanske psykiatere, publisert høsten 2016:
* Sexuality and Gender - Findings from the Biological, Psychological and Social Sciences (Teksten)
* Sexuality and Gender -- Korte intervjuer med de to forfatterne. (5 minutters film)

 Forskning om barn i homofile familier. Helsides infoannonse fra 2009.

 To grundige forskningsoversikter om barn med to mødre. De analyserer en rekke studier som det siste tiåret er blitt brukt for å legitimere påstanden om at far er overflødig i et barns liv.

♦ Homo-myten om 20 000 barn

Åpne utskriftsversjon