mange-enkeltbarn

- Man kan være noe annet enn gutt eller jente

Teksten står i Aschehougs lærebok i Samfunnsfag for 5. trinn, når elevene er ca 11 år gamle.

"Det er faktisk ingen andre enn deg selv som kan vite hvilket kjønn du er, og hvilken kjønnsidentitet du har."
Legg merke til den forvirrende bruken av ordene kjønn og kjønnsidentitet i denne setningen. 

Et avsnitt i historien hans:
"Jeg pleier å forklare at man aldri kan se på noen hvilken kjønnsidentitet man har, og at kjønnsidentiteten vår er inne i oss. Det har ingenting med hvordan du ser ut, høres ut eller kler deg. Jeg sier også fra om at det finnes flere kjønn enn to, og at man kan være noe annet enn gutt eller jente, og at man kan være en blanding." (Vår uthevning)

- Legg merke til at teksten avsluttes med en oppgave: "Hva kan vi lære av August?"