CroppedImage

Behandlingen av barn og unge med pubertetsblokkere og hormoner kan bli strammet inn

Etter at alvorlige skadevirkninger ved pubertetsblokkere og hormon-behandling på barn og unge er blitt stadig bedre dokumentert, er det nå mulighet for at Norge følger etter bl.a. Sverige, Finland og England. Ingen av disse landene bruker lenger medikamenter på barn og unge som lider av kjønnsdysfori, men satser i stedet på psykologi, psykiatri og samtaleterapi.

I 2020 publiserte daværende helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog en ny nasjonal faglig retningslinje for behandling av personer med kjønnsinkongruens. I høringsrunden før publiseringen fikk forslaget til ny retningslinje sterk og velbegrunnet kritikk av Folkehelsinistituttet (FHI) i en grundig uttalelse på nærmere 20 sider. FHI kaller behandlingen av barn og unge med kjønnsdysfori for eksperimentell og uforsvarlig. Høringssvaret er et viktig dokument som inneholder svært mye nyttig informasjon, kunnskap og forskningsmessig oppdatering.

Helsemininster Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet valgte å ignorere FHI's vektige innvendinger og konkrete forslag angående de nye retningslinjene. I stedet lyttet de mest til ønsker og krav fra aktivistmiljøer og sexologer.

Dette har de fått sterk kritikk for fra forskjellig hold de siste tre årene, både fra sentrale leger i Folkehelseinstituttet, og i den banebrytende rapporten fra Statens undersøkelses-kommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM). Den ble publisert 9. mars 2023. Denne grundige rapporten gir FHI rett i sin kritikk fra 2020 og har gjort inntrykk på mange, tydeligvis også på Helsedirektør Bjørn Guldvog. Mandag 5. juni 2023 fortalte han nemlig at de har begynt på en gjennomgang av prosedyrer og praksis i relasjon til behandlingen av barn og unge med kjønnsdysfori/-inkongruens.

1shutterstock_151850882

Nedenfor følger linker til noen utvalgte, viktige artikler og dokumenter om tematikken. Dette stoffet er vel verdt å bli kjent med, for det inneholder mye kunnskap, dokumentasjon og erfaringer som vil være nyttig i møte med transaktivister og talspersoner fra Foreningen FRI og deres sympatisører. Disse vil trolig sette inn mye kraft på å prøve å delegitimere enhver innstramning, og i stedet argumentere for å åpne opp for enda lettere tilgang til pubertetsblokkere og hormoner for barn og unge enn tilfelle er i dag.

Informative avisartikler

Fem leger, deriblant Camilla Stoltenberg, i Aftenposten i juli 2020:
Helsedirektoratet kommer med uforsvarlige retningslinjer for kjønnsinkongruens

Anki Gerhardsen, en svært viktig kronikk i Aftenposten i mai 2023:
Barn og unge kan skades av norsk helsevesen. Hvorfor stiller ikke pressen helsedirektøren til veggs?

Kjetil Rolnes, en spenstig og innholdsrik kronikk i Aftenposten i april 2023:
Tut og kjør med transtoget

Intervju i avisen Dagen, i mai 2023:
Helsedirektøren om behandling av transpersoner: - Jeg er bekymret

Nyhetsartikkel og intervju i VG, 5. juni 2023:
Helsedirektoratet: Hormonbehandling av barn kan bli strammet inn

Høringsuttalelse og rapport

Folkehelseinstituttets høringssvar i 2020. Les f.eks. det korte sammendraget i 6 punkter på åpningssiden.

Ukom: Viktig rapport publisert i mars 2023. Les f.eks. sammendraget, eller deler av det.

Video

Avslørende dokumentar fra svensk TV om mulige alvorlige skadevirkninger hos barn som blir satt på pubertetsblokkere:
Transbarnen (Transbarna), med engelsk teksting.