CroppedImage

Fakta og forvirring om kjønn

Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, har skrevet en grundig og meget informativ artikkel om naturens og menneskets to kjønn. Artikkelen ble publisert på Minervanett.no og burde være obligatorisk lesning for alle. Les først de utvalgte avsnittene nedenfor. De vil trolig gi mersmak på resten av artikkelen.

Les hele artikkelen.

Her er noen smakebiter fra artikkelen av Glenn-Peter Sætre:

Hva er den definerende forskjellen på de to kjønnene?

Svaret er rett og slett størrelsen og funksjonen til kjønnscellene. (…) Det har skjedd en spesialisering av kjønnscellene – hunnkjønn produserer store kjønnsceller (eggceller hos dyr, frøemner hos planter), hannkjønn produserer mange små (sædceller hos dyr, pollen hos planter).

(…) Det er selvsagt for en biolog at det finnes to kjønn. Det at noen jenter synes dukker er kjedelige, og noen gutter synes det er spennende å kle seg i kjole, endrer ikke på det. I naturen finnes ingen glidende overganger eller mellomting mellom egg- og sædceller. To kjønn, ferdig snakka!

(…) – «Det finnes et mangfold av måter å gjøre kjønn på, og det finnes flere valgmuligheter enn de tradisjonelle «mann» og «kvinne».» Sitatet er fra Foreningen Fris nettsider, og illustrerer godt hvordan skeiv teori har inspirert og påvirket transaktivismen. Kjønn hevdes å være et spekter, fra kvinnelighet til mannlighet, hvor man plasserer seg selv. Hvilket kjønn du har og er komfortabel med å være, er det kun du som vet, og har ingenting med hvilket kjønn «legen ga deg da du ble født ved å se på kjønnsorganene dine».

(...) Skeiv teori er i sitt vesen utopisk. Den forholder seg ikke til biologiske realiteter eller observerbar empiri. Det ville vært ganske fantastisk om evolusjonen hadde produsert en art hvor heteroseksualitet ikke var dominerende.

(…) Skeiv teori slik den blant annet kommer til uttrykk i transaktivismen, er ikke forenlig med biologisk kunnskap. En transperson har det kjønnet han eller hun er født med, og verken hormoner eller kirurgi kan endre på det. En transkvinne kan aldri bli gravid, og en transmann kan aldri gjøre en kvinne gravid. Det er ikke hatprat å uttrykke biologiske selvfølgeligheter slik Rowling gjorde.

Transpersoner utgjør en sårbar gruppe, og fortjener respekt og verdighet på lik linje med alle andre mennesker. Allikevel kan jeg ikke se noen motsetning mellom slik respekt og biologiske realiteter om kjønn. Det er ikke respekt for sårbare grupper å akseptere aktivistenes feilaktige og utopiske ideer om hva kjønn er.

Les hele artikkelen