CroppedImage

Myten om "kjønnsmangfold"

FORVIRRENDE VIDEO.
Esben Esther Pirelli Benestad laget i 2016 en 90 sekunders video med tittelen "Visste du at det finnes 7 kjønn?" I sju år har NRK gitt Pirelli Benestad en talerstol der han får framføre et slikt usant, forvirrende og pinlig budskap som lege.

Det han prøver å forklare, handler ikke om nye kjønn, men om misdanneler i fosterutviklingen, og om subjektive kjønnsidentiteter. Ingenting av det han sier, handler om 7 biologiske kjønn, selv om det er dette han prøver å innbille seerne, ikke minst barn og ungdom.

I NRK-programmet Trans i mars 2022, i serien Folkeopplysningen, innrømmet Pirelli Benestad at han ikke mener biologisk kjønn når han hevder at det finnes 7 kjønn, men at han egentlig snakker om kjønnsidentiteter.

Se et kort utdrag av NRK-programmet på 43 sekunder, der Pirelli Benestad innrømmer at han ikke mener 7 biologiske kjønn:
https://vimeo.com/839714847

Se en kombinasjon av videoen Visste du at det finnes 7 kjønn? og et kort utdrag av programmet Trans. Spilletid 2min11sek.
https://vimeo.com/839714913

Hvorfor Pirelli Benestad begrenser tallet til 7, er en gåte, for de fleste kjønnsaktivister mener at det i hvert fall finnes 71 kjønnsidentiteter, slik f.eks. Facebook i England opererer med, når brukere skal definere profilen sin.

BEVISST SPRÅKFORVIRRING.
Uansett hvor mange kjønn Pirelli Benestad som lege opererer med, har han åpenbart drevet med bevisst språkforvirring i årevis. Han sier og skriver 7 kjønn, men mener 7 kjønnsidentiteter.

Samme type uklar og forvirrende kommunikasjon bedriver også Foreningen FRI -- til og med i navnet sitt: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Se utdrag fra nettsidene deres nedenfor.

Én sak er det at aktivister som Pirelli Benestad og FRI prøver å skape forvirring i språket, slik at de lettere kan omdefinere ord og begreper og fylle dem med nytt innhold. Mye mer alvorlig er det at regjeringen, politikere på alle nivåer, og skolebøker og mange lærere på alle alderstrinn nå tilpasser seg den samme usannheten og ord-manipuleringen. 

STATSAUTORISERT KJØNNSFORVIRRING.
Et tankevekkende eksempel på forvirringen er Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2026 som ble lansert i februar 2023. Liknende handlingsplaner, med samme navn, rulles nå ut i kommune etter kommune i hele landet. At ingen i regjeringen protesterer mot ordet "kjønnsmangfold" i handlingsplanens tittel, er urovekkende og oppsiktsvekkende.

Særlig overfor barn og unge er handlingsplanenes budskap om "kjønnsmangfold" potensielt destruktivt -- i tillegg til at det er en løgn. Politikere og lærere som er informert, vil skjønne at "kjønnsmangfoldet" egentlig er et mangfold av subjektive kjønnsidentiteter. Men det store flertallet både av barn, ungdom og voksne vil bli forledet til å tro at det handler om flere enn to biologiske kjønn.

Konklusjon:
Det finnes kun to biologiske kjønn, og altså ikke noe "kjønnsmangfold". Men det finnes et kjønnsidentitets-mangfold. Dette er imidlertid noe helt annet. 

FORENINGEN FRI.
I menyen "FRI mener" på foreningens nettsider leser vi i avsnittet Kjønn:

Kjønn [Uthevningene nedenfor er gjort av oss]

"Det finnes et mangfold av kjønn. FRI anerkjenner at mange definerer seg tradisjonelt som mann eller kvinne, men også at mange ikke finner seg til rette i denne kategorien. Reelt kjønnsmangfold er et mangfold av ulike identiteter og uttrykk både innenfor de konvensjonelle kategoriene kvinne/mann, men også utover disse etablerte kategoriene."

"FRI mener at alle former for kjønn er likeverdige og skal være likestilte, og at enhver persons selvopplevde kjønnsidentitet må respekteres. Trygghet rundt egen selvopplevd identitet bidrar til bedre levekår for lhbt-personer. Alle myndige personer skal ha rett til å definere sitt juridiske kjønn."

NB: Legg merke til hvordan FRI i teksten ovenfor bruker begrepene kjønn, kjønnsmangfold, identiteter og uttrykk som tilnærmede synonymer. Dette skaper uklarhet og forvirring hos leserne. Kjønn som en biologisk størrelse blir bevisst utydeliggjort og relativisert.

At FRI og andre aktivister bruker denne taktikken, er ikke så oppsiktsvekkende. Men at regjeringen, politikere, kommuner og mange andre sammenhenger også bruker ordet "kjønnsmangfold" når de egentlig mener kjønnsidentitets-mangfold, er skuffende og alvorlig.

4 VIKTIGE ARTIKLER
som på biologisk og medisinsk grunnlag tilbakeviser og motbeviser påstanden om biologisk "kjønnsmangfold":

1) En kort og informativ artikkel av en tidligere fylkeslege med doktorgrad:
Misdannelser er ikke kjønnspluralisme

2) Et kort og interessant innlegg, fra Legeforeningens Tidsskrift:
Biologisk kjønn består ikke av et bredt spekter

3) En meget viktig tekst av professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, Glenn-Peter Sætre_
Kjønn og identitet - biologi og ideologi

4) En grundig og viktig tekst av Colin Wright, en amerikansk forsker innen evolusjonsbiologi:
Sex is not a spectrum
- En times video-intervju med Colin Wright
: "PayPal banned me for stating basic biology"