CroppedImage

Unik ressurs om skeiv teori i norske skolebøker

En gruppe av lærere og foreldre har de siste månedene kartlagt hvordan skeiv teori preger formidlingen av kjønn og seksualitet i ca 30 skolebøker for grunnskolen.

Resultatene av denne kartleggingen blir presentert på nettstedet

www.skeivteori.no

Foreløpig ligger dokumentasjonen for 3. og 4. trinn/klasse i barneskolen ute på nettstedet, altså undervisningsstoff for 9- og 10-åringer.

Dokumentasjonen fra skolebøkene er oppsiktsvekkende og deprimerende lesning som i klartekst viser hva våre barn og barnebarn blir utsatt for i dagens norske skole.

Se f.eks. dokumentasjonen som www.SkeivTeori.no presenterer fra disse lærebøkene:

​​​​​​Den grundige dokumentasjonen på SkeivTeori.no vil de nærmeste årene være en ressurs av uvurderlig betydning i samtaler med andre foreldre og besteforeldre, i kontakten med lærere og skoleledelse, og i initiativ overfor politikere og media.

Vi anbefaler alle å følge med på SkeivTeori.no og å bruke ressursene aktivt.