onepixel_1506565-a

Ja til meningsmangfold

1. juni: Presentasjon av prosjektet "The Dark Side of the Rainbow"

Pride-agendaen angår de aller fleste nordmenn ettersom våre egne barn og barnebarn nå blir opplært i skeiv teori og praksis gjennom skolebøker, ungdomskultur, media, interesseorganisasjoner og politikeres handlingsplaner. Ettter vår erfaring opplever svært mange foreldre dette som en invaderende og uønsket påvirkning og indoktrinering av deres barn. Innholdet i skeiv teori og Pride-agendaen frontkolliderer nemlig med mange foreldres etiske verdier og idealer for hva som gagner barn, ungdom, familier og samfunn.

Prosjektets verdigrunnlag

* Stiftelsen MorFarBarn respekterer alle voksne menneskers rett til å leve som de vil. Men vi avviser en ensrettet og tendensiøs seksualpolitisk agenda i skoler og barnehager.

* Stiftelsen MorFarBarn forsvarer foreldretten og foreldreansvaret i tråd med Menneskerettighetene og FNs Barnekonvensjon. Barna våre tilhører ikke staten eller skolen, og heller ikke sexologene eller kjønnsaktivistene. Alle foreldre har rett til å oppdra og påvirke barna sine i det livssyn og det verdigrunnlaget de selv har.

* Stiftelsen MorFarBarn heier på demokrati, pluralisme og meningsmangfold og mener at det er en selvsagt rett for alle å ha frihet til å promotere det de tror på og ønsker å kjempe for med demokratiske og legitime midler. Men å overlate definisjonsretten angående samfunnets forståelse og lovgivning omkring kjønn, seksualitet, samliv og familie til skeive organisasjoner og deres sympatisører, mener vi er uholdbart og lite demokratisk.

* Stiftelsen MorFarBarn fordømmer og tar på det sterkeste avstand fra enhver form for vold - selvsagt også overfor de av oss som definerer seg som skeive. Vi mener at det er et alvorlig samfunnsproblem når mennesker i den offentlige debatten betrakter hverandre som fiender, og ikke som meningsmotstandere. Idealet som vi oppfordrer både meningsfeller og meningsmotstandere til å leve etter, er å møte alle mennesker med saklighet og respekt, uansett hvor uenige vi er med hverandre.

* Vi mener at kanselleringskulturen som sprer om seg på ulike samfunnsarenaer, skader ytringsfriheten, samvittighetsfriheten og livssynsfriheten.

* Vårt ideal og vår oppfordring til både sympatisører og meningsmotstandere er å møte alle mennesker med saklighet og respekt, uansett hvor uenige vi er. Vi mener det er grunnleggende å skjelne klart mellom sak og person, mellom ideologi og individ.

* I kjønnsdebatten kan man som meningsmotstandere være rykende uenige om ideologi, etikk og normer, men allikevel møte hverandre på en saklig og respektfull måte. Her kan politikere være et forbilde: De diskuterer til tider så "fillene fyker", men kan etterpå sitte ned og drikke kaffe sammen. De skiller med andre ord klart mellom sak og person.

* Absolutt alle mennesker har samme menneskeverd og verdi, og Stiftelsen MorFarBarn er helt enig med Foreningen FRi i deres forståelse av menneskeverdets betydning:

"Alle mennesker har samme ukrenkelige verdi, uavhengig av nasjonal eller etnisk opprinnelse, livssyn, funksjonsvariasjon, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika og seksuell- orientering og identitet. Alle mennesker har rett til å bli møtt med verdighet og respekt." (FRIs politiske plattform)

OM OSS

The Dark Side of the Rainbow er driftet av Stiftelsen MorFarBarn. Les mer om MorFarBarn her: https://morfarbarn.no/omoss

MEDARBEIDERSKAP og STØTTE

  • Dersom du kjenner til verdifulle ressurser som du vil anbefale at vi vurderer for publisering i dette prosjektet, hører vi gjerne fra deg.
  • Hvis du ønsker å støtte dette prosjektet, kan du sende bidraget ditt til prosjektkonto 3000 22 70028 eller via Vipps 81368.