depositphotos_405154448_l-2015

Om prosjektet

Om prosjektet. Om oss. Om støtte.

Prosjektets gavekonto: 3000.61.04335.
Vippsnummer: 81368

PROSJEKTETS NAVN OG HENSIKT

"Baksiden" av månen, som ikke kan sees fra jorda, blir på engelsk kalt The back side of the moon, The far side of the moon eller The dark side of the moon. Inntil satelitter kunne ta bilder av månens bakside, var denne delen av månen derfor ukjent og uutforsket.

I 1973 publiserte Pink Floyd sitt kjente album The Dark Side of the Moon. Navnet på vårt prosjekt, The Dark Side of the Rainbow, kan tolkes som et ordspill rundt Pink Floyds album. Interessant nok inneholder albumets cover et bilde av et prisme der lys brytes og danner regnbuefarger.

Navnet på prosjektet vårt signaliserer først og fremst at vi ønsker å informere, gi kunnskap og la folk flest få innblikk i ukjente, underkommuniserte, glemte og oversette sider ved Pride-agendaen – ikke minst i en måned der slik innsikt kan drukne i pride-farger og slagord.

BEGREPET "PRIDE-AGENDAEN"

Vi har valgt å bruke uttrykket Pride-agendaen som et samlebegrep for den postmoderne kjønnsideologien, LHBT+, skeiv teori, radikal kjønnsideologi og liknende begreper.

Når vi i dette prosjektet benytter ordet "Pride-agendaen", dreier det seg ikke bare om det som skjer i juni måned hvert år – Pride-parader, Pride-flagget på offentlige flaggstenger, Pride-fokus i mange kanaler og på tallrike arenaer, osv. Pride-budskapet er godt synlig også resten av året, ikke minst i media og i barne- og ungdomskulturen, og i økende grad i skolens lærebøker og undervisning. 

Prosjektet vårt handler først og fremst om innholdet, ideologien, budskapet og konsekvensene av det mange opplever som en bevisst, seksualpolitisk omskolering av befolkningen. Denne omskoleringen, basert på skeiv teori, handler bl.a. om en radikal endring i forståelsen av kjønn og seksualitet, samliv og familie, barn og foreldreskap.

ARTIKLENE OG RESSURSENE I PROSJEKTET

I løpet av juni måned legger vi ut noe egenprodusert materiell, men også mye stoff fra en lang rekke eksterne kilder. Vi anbefaler folk å lese stoffet vi legger ut fordi vi mener at det inneholder viktige og vektige synspunkter og sannheter som folk bør kjenne til. Men dette betyr på ingen måte at MorFarBarn nødvendigvis deler forfatternes (og nettstedenes) ideologi, profil, synspunkter og meninger i spørsmål som ikke er berørt i artiklene som vi omtaler og linker til.

Stiftelsen MorFarBarn er politisk nøytral, og vi tar ikke stilling til andre spørsmål enn de som ligger innenfor våre temaområder: kjønn og seksualitet, samliv, foreldreskap og barn. 

OM OSS

The Dark Side of the Rainbow blir driftet av Stiftelsen MorFarBarn. Les mer om MorFarBarn her: https://morfarbarn.no/omoss

STØTTE OG MEDARBEIDERSKAP

  • Gave. Dersom du ønsker å støtte dette prosjektet, kan du sende bidraget ditt til vår gavekonto for dette prosjektet: 3000.61.04335. (Vår generelle gavekonto er 3000.22.70028.). Alternativt kan du sende bidraget dit via Vipps 81368 og merke gaven din med ordet Rainbow. Vi mottar ingen offentlig støtte, så små og store bidrag blir høyt verdsatt.
  • Tips. Kjenner du til verdifulle ressurser som du vil anbefale at vi vurderer for publisering i dette prosjektet? Da hører vi gjerne fra deg. Bruk skjemaet nedenfor.
Tilbake til Forsiden

Tilbakemelding eller tips?

Takk for tilbakemeldingen din!

Vis skjema igjen

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt