CroppedImage

Kjønnsforvirrende undervisning? Nei takk.

Bli kjent med Foreldreopprop2022 + en 70 sekunders VIDEO som dokumenterer den kjønnsforvirringen elever i norsk skole kan bli utsatt for.

Foreldreoppropet består av en kort tekst i 4 punkter, i tillegg til en del utdypende tekst. Oppropet inneholder også linker til verdifulle artikler og nettsider som begrunner hvorfor barnehager og skoler ikke bør undervise om kjønn basert på skeiv teori, subjektive følelser og personlige preferanser.

  • Les hele oppropet som et PDF-dokument.
  • Finn flere viktige og nyttige ressurser på oppropets nettsted.
  • Se en video på 70 sekunder. Den viser kjønnsforvirringen som eksisterer blant mange barn og unge. Videoen består av korte sekvenser fra programmet Trans som ble vist i serien Folkeopplysningen på NRK i januar 2022. 

Dette er de fire hovedpunktene og kravene i selve oppropet:

1. Undervisningen skal være fundamentert på vitenskap, ikke på ideologi. Den må bygges på det biologiske faktum at det bare finnes to kjønn. Der dette ikke reflekteres i undervisningsstoffet, må det rettes eller fjernes.

2. Organisasjoner med undervisningsmateriell og opplegg som formidler kjønnsideologi med uvitenskapelige og ikke-biologiske påstander om kjønn, skal ikke benyttes.

Se denne korte videoen som viser kjønnsforvirringen blant barn og unge.

3. Barn skal ikke undervises i uholdbare og forvirrende teorier om «kjønnsmangfold», «du kan velge hvilket kjønn du vil ha» og «født i feil kropp». Barn kan ikke velge kjønn, det er medfødt.

4. Det skal være egne garderober, dusjer og toaletter for jenter, og egne for gutter – på grunnlag av biologisk kjønn. Dette er nødvendig for å sikre et trygt og godt skolemiljø, særlig for jenter.